WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5629-03-2021         28

Akademik Dergi Hk.

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Birliğimize intikal eden 05.03.2021 tarih ve 2021/240 sayılı yazıda, Oda tarafından 2021 yılında “International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies (Uluslararası Ticaret, Sanayi ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi)” akademik yayın hayatına başladığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, derginin makale başvuru süreçleri ve editöryal içeriğine ilişkin bilgilere www.utisgad.org web sitesinden ulaşılabilir.

Duyuru metni için tıklayınız