WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5622-03-2021         38

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin, günün gelişen ve değişen şartlarına daha iyi cevap verebilmesi ve su kaynaklan potansiyelinin korunarak sürdürülebilir bir biçimde kullanımının sağlanabilmesi için uygulanabilirliğinin artırılması amacıyla söz konusu Yönetmeliğin güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmelik Taslağı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet adresinde (www.csb.gov.tr/gm/cygm/) "Mevzuat" başlığı altında "Taslaklar" bölümünde yer almaktadır.

Konuya ilişkin görüş ve önerilerin TOBB'a iletilmek üzere, gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak ve aynı adreste yer alan "Görüş İşleme Formu"na işlenerek, 31.03.2021 tarihine kadar Odamıza (E-posta: oftso@tobb.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Duyuru metni için tıklayınız