OFTSO

Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 22 Haziran 2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca , madenlerin aranması , çıkarılması ve zenginleştirilmesinden kaynaklanan maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği'nin 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete ' de yayımlandığı ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır. Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibari ile gelen görüş ve değerlendirmeler ile Bakanlığın tespitleri neticesinde bazı ilave ve düzeltmelerin yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir. Bu çerçevede ,Maden atıkları Yönetmeliği ' nin uygulanmasında ; aşağıda belirtilen Bakanlığın Birliğimize ilettiği açıklama metni ve ek doğrultusunda iş ve işlem tesis edilecektir.
Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişki...
Icon MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ (1,8 MB)

Diğer Duyurular

Tüm Duyurular