OFTSO

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Çalışma Grupları Hk.

​Sayın Üyemiz, İlgi : TOBB'un 28.09.2018 tarih ve 14362 sayılı yazısı. İlgi yazı ile özetle ; - Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022) kapsamında yer alan çalışma gruplarından Şeffaflık Çalışma Grubu'nun 05.09.2018 tarihinde düzenlenen toplantısında Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu (TKK) üyesi kamu kurum ve kuruluşları tarafından dış ticaret ile ilgili hazırlanan rehber, kılavuz vb.dokümanların güncellenmesi ve mevcut dokümanlara yenilerinin eklenmesinin karara bağlandığı, - Bu itibarla, TKK üyesi kamu kurum/kuruluşların internet siteleri ve dış ticaret ile ilgili hazırladıkları mevcut rehber, kılavuz vb.dokümanların güncellenmesi ile dış ticaret alanında Odamız üyesi firmalar tarafından var olan ihtiyacı karşılamak amacıyla TKK üyesi kamu kurum/kuruluşların internet sitelerinde yapılmasında önerilebilecek revizyonlar, hazırlanmasında fayda görülen yeni dokümanlar hakkındaki görüş, öneri ve değerlendirmelerin en geç 11.10.2018 tarihine kadar Birliklerine gönderilmesi istenmektedir. TKK Üyesi kamu kurum/kuruluşlar listesi aşağıda yer almakta olup, bahse konu kurumların internet sitelerinde yapılmasında önerilebilecek revizyonlar, hazırlanmasında fayda görülen yeni dokümanlar hakkındaki görüş, öneri ve değerlendirmelerin en geç 09.10.2018 tarihine kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederiz.
Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Çalışma Grupları Hk.
Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Çalışma Gruplar...

Diğer Duyurular

Tüm Duyurular