OFTSO

Kalite Hedeflerimiz

 • Üye sayısını artıracak çalışmalar yaparak, mevcut üye sayısının  500’e çıkarılması
 • 2013 Yılı için bütçe gerçekleşme  oranının  %90 ın  üzerine  çıkartılması
 • Odamızın faaliyetleri  ve bölgemizin  iktisadî , sınaî ve kobi profilini  gösteren bir rapor hazırlanması      
 • 2013 yılının ilk  dört  ayında , Bilgi iletişim, Haberleşme, İnsan Kaynakları ,Sosyal Sorumluluk ve Mali Politikalarının  belirlenmesi 
 • 2013 yılı içinde, Mali konularda yetkin,  en az 1 uzman istihdam edilecek ya da bu sağlanamıyorsa hizmet satın alınması
 • Oda, gelirlerini kontrollü bir biçimde her yıl en az %10 artırılması 
 • 2013 yılı ilk altı ayına kadar kurum içi organizasyon yapısı ve görev tanımları tümden gözden geçirilmesi  ve gerektiğinde revize edilmesi
 • 2013 yılında başlayıp 2014 yılının sonuna kadar “Çalışan Performans Yönetim Sistemi” kurulması
 • Üye iletişim bilgilerinin % 80 oranında güncellenmesi
 • Yılda en az 2 kez olmak üzere, üyelerini ilgilendiren konularda ulusal/uluslararası fuar ve organizasyon etkinliklerine, üyelerin katılımının sağlanması
 • 2013 yılı sonuna kadar 32 üyenin ziyaret edilmesi ve bu kapsamda üye ziyaret programı  cetvelinin  oluşturulması  yıl sonuna kadar  aktif üyelerin  % 10 unun ziyaret edilmesi
 • Gerçekleşen Uygunsuz Hizmet sayısının 3’ün altında olması,
 • Yıllık personel başına düşen eğitim saatinin en az   4  saat olması,
 • Müşteri memnuniyetinin %90’ ın üzerinde olması,
 • Yeni Hizmet Binası tadilatının  2013 yılı Eylül ayı sonuna  kadar tamamlanarak  taşınma işlerinin bitirilmesi
 • HEDEFLENMEKTEDİR

© Copyright 2013

Of Ticaret ve Sanayi Odası