OFTSO

Bilirkişi ve Ekspertiz Raporu

Bilirkişi - Ekspertiz Raporu

Ürünlere ilişkin değer, menşe, cins, durum tespiti gibi çeşitli konularda resmi mercilerin talepleri üzerine gerekli bilirkişi incelemesi yaptırılır. Firmaların talepleri üzerine çeşitli mevzuatta öngörülen veya Of Ticaret ve Sanayi Odası’nın görevleri arasında bulunan konularda da bilirkişi incelemesi yaptırılıp ilgililere tasdikli rapor suretleri verilir.

Eksper talebinde bulunan Firmanın dilekçesi ile odaya başvurması gerekmektedir. Oda firmanın dilekçesinde konu olan eksper ile ilgili olarak gerekli belgeleri talep eder.
Oda ücret tarifesi üzerinden ücret tanzim edilir.

© Copyright 2013

Of Ticaret ve Sanayi Odası