MENU

Dışişleri Bakanlığı'nın 12.10.2021 tarihli ve 33370691 sayılı yazısı ekinde iletilen, Karadağ Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Ekonomi Odası tarafından hazırlanan "Karadağ'da Yatırım ve İş Olanakları" başlıklı dokümanın bir örneği ekte sunulmaktadır.