MENU

Ticaret Bakanlığı'nın 18.11.2021 tarihli ve 69232109 sayılı yazısında, 23 Kasım 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Gana'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 25 Kasım 2021 Perşembe günü 16.00- 17.30 saatleri arasında Şili'de görev  yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantıları gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Toplantıya ilişkin detayların yer aldığı dokümanlar ekte sunulmaktadır.