MENU

Ticaret Bakanlığı'nın 05.01.2022 tarihli ve 70740472 sayılı yazısında, Bahreyn ile ekonomik işbirliğimizin güçlendirilmesi amacıyla somut ve uygulamaya dönük unsurlar da içerecek bir ikili ekonomik Eylem Planı hazırlanacağı bildirilmektedir. 

Bu kapsamda, ilgili Eylem Planı hazırlıklarında kullanılmak üzere, Bahreyn ile ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 10 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar odamıza (oftso@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.