MENU

Türkiye 100 Katılımcıları, Türkiye Sektör Meclis Üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurul Üyeleri, OSBÜK Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından odamıza gönderilen yazıda; "Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" ile ilgili görüşlerin 13.05.2022 tarihine kadar Kuruma iletilmesi talep edilmektedir. Son tarihi 20.05.2022'dir.

24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK-1 formun doldurulmak suretiyle en geç 20 Mayıs 2022 mesai bitimi tarihine kadar görüşlerinizin odamız oftso@tobb.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.