MENU

Ticaret Bakanlığı'nın 05.05.2022 tarihli ve E-76552293-724.01.01-00074351952 sayılı yazısında, Türkiye-Çekya Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi I. Dönem Toplantısı'nın Haziran ayında ülkemizde düzenlenmesinin planlandığı bildirilerek, toplantıda gündeme getirilmesi gereken hususlara ilişkin Birliğimiz görüşü sorulmuştur.

Bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, Çekya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Odamıza  (Eposta: oftso@tobb.og.tr) iletilmesi gerekmektedir.