MENU

Tarım ve Orman Bakanlığının iletmiş olduğu yazısında; Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BMBÇS) 15. Taraflar Konferansı (COP15) ile sözleşme alt protokolleri olan Erişim ve Fayda Paylaşımı Üzerine Nagoya Protokolü'nün 4. Taraflar Toplantısı (NP MOP4) ve Cartagena Biyogüvenlik Protokolü'nün 10. Taraflar Toplantısının (CP MOP10) 7 - 19 Aralık 2022 tarihleri arasında Kanada'nın Montreal kentinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

2020 Sonrası Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi (Post 2020 GBF)'nin kabul edilmesinin yanı sıra deniz ve kıyı biyoçeşitliliği, biyoçeşitliliğin sektörler içinde ve sektörler arasında yaygınlaştırılması, sosyo-ekonomik mülahazalar, diğer sözleşmeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği, biyolojik çeşitliliğin iklim değişikliği, tarım, sağlık ve kültür ile ilişkilendirilmesi gibi pek çok konu konferansın gündemini oluşturmaktadır. Konferansın gündemi ve diğer bilgilere https://www.cbd.int/conferences/2021-2022 adresinden ulaşılabilmektedir.

Sözleşmenin en etkin ülkelerinden biri olan ülkemizin, 2024 yılında gerçekleşmesi öngörülen COP16'ya ev sahipliğini ve müteakiben 2 yıllık Dönem Başkanlığını yürütecek olması nedeniyle bu Taraflar Konferansına yapılacak katkıların önem arz ettiği Bakanlığın yazısında bildirilmektedir.

196 ülkenin taraf olmasının yanı sıra, akademi, siyaset, sivil toplum alanlarında ve diğer pek çok alanda temsilcinin bulunacağı konferansta ayrıca yan etkinlikler gerçekleşecektir.

Bu kapsamda; ekte yer alan bilgi notu göz önüne alınarak, yan etkinlik düzenleme talebiniz olması halinde ekte yer alan Kavram Kağıdının doldurularak en geç 24/09/2022 tarihine kadar Odamıza oftso@tobb.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.