MENU

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 15.09.2022 tarihli ve 78197714 sayılı yazısında, 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında hazırlanan "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge" ve eklerinin, Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayınlandığı belirtilmiştir.

Bahse konu Genelge ve eklerine, https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destekmevzuati/URGE erişim adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.