MENU

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 19.09.2022 tarihli ve 78266738 sayılı yazısında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ülkemiz arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) müzakereleri çerçevesinde "hizmet ticareti" alanında da görüşmelerin devam ettiği bildirilmiş olup, BAE yetkililerine aktarılmak üzere giriş ve geçici kalış önlemleri sorunları ile ilgili detaylı görüş ihtiyacı olduğu bildirilmiştir.

Bu itibarla, başta vize, çalışma izni ve oturma izni olmak üzere BAE'de karşılaşılan giriş ve geçici kalış önlemleri sorunlarına dair görüşlerinizin, Odamıza (oftso@tobb.org.tr) 27 Eylül 2022 tarihine kadar ivedilikle bildirilmesi gerekmektedir.