MENU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından iletilen ilgi yazıda, bu sene gerçekleştirilecek WIPO Küresel Ödülleri için başvuruların alınmaya başlandığı, 16 Ocak31 Mart 2023 tarihleri arasında başvuruların yapılabileceği bildirilmiştir.

Yazıda devamla, WIPO Sekretaryasından alınan Nota' dan, yarışmanın teknoloji, tarım, yaratıcı endüstriler veya bunların ötesindeki sektörler olmak üzere ekonominin her alanında faal tüm küçük ve orta büyüklükteki işletmelere açık olduğu; telif haklarından markalara, patentlere ve coğrafi işaretlere uzanan fikri mülkiyet biçimlerini kullanan başvuruların alınacağı anlaşıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu Nota' da kazananların WIPO' nun Temmuz ayında düzenlenecek 64. Genel Kurulu'na davet edileceği ve kazananlara kişiselleştirilmiş WIPO mentörlük programı verileceği, bu programın fikri mülkiyet kullanımını güçlendirmeye, yeni iş hedefleri gözetmeye ve daha büyük etki yaratmaya yardımcı olacağı, WIPO Küresel Ödülleri'nin, fikri mülkiyetin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı geliştirmedeki önemine ışık tutarak, fikri mülkiyeti bir varlık olarak güçlendirmeyi ve daha fazla mucit ve tasarımcının gerek yurt içi gerek yurt dışında ilerleme kaydetmek için fikri mülkiyeti güçlü bir araç olarak görmelerini sağlamayı amaçladığı söylenmektedir.

Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgilere https://www.wipo.int/global-awards/en/ adresinden ulaşılabilmektedir.