MENU

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın 24.01.2024 tarihli ve E-48741575-724.01.03-00093278695 sayılı yazısında, Türkiye-Arnavutluk 13. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın 15 Şubat 2024 tarihinde ülkemizde düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup toplantıda kullanılmak üzere Birliğimizden bir bilgi notu talep edilmektedir.

Konunun söz konu toplantı hazırlıklarında kullanılmak üzere, Arnavutluk ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 2 Şubat 2024 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamıza (oftso@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.