MENU

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın 22.01.2024 tarihli ve E-57637780-724.01.01-00093124748 sayılı yazısında, Biohabana 2024 bilim ve iş etkinliğinin 1-5 Nisan 2024 tarihlerinde Havana'da düzenleneceği belirtilerek, söz konusu etkinlik hakkında bilgiler içeren örneği ekli doküman iletilmiştir.