MENU

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın 01.02.2024 tarihlive 00093576219 sayılı yazısında, Morityus'ta yatırım fırsatlarının bulunduğundan bahisle bazı ihale ilanlarına ilişkin belgeler ekte yer almaktadır.