MENU

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen yazıda;

'TGK Krema ve Kaymak Tebliği Taslağı' Tebliğ'e ait taslak metnin, https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM bağlantısında yer alan "Duyurular" bölümünde görüşe açıldığı ifade edilmiştir. 

Söz konusu, taslak metne dair görüşlerinizin ekte yer alan görüş bildirme formuna işlenmek suretiyle en geç 15 Nisan 2024 tarihine kadar Odamıza (oftso@tobb.org.tr adresine) iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.