MENU

 


 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 10.10.2020 tarihli ve 8795 sayılı yazıda özetle; Ticaret Bakanlığı'nın, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikayet süreçlerinin yönetilebildiği ulusal bir platform kurmakla görevlendirdiği, Birliğimizin söz konusu görevi yerine getirmek üzere İleti Yönetim Sistemi A.Ş.'yi (İYS) kurduğu belirtilmiştir.


 

Yazıda devamla, ticari elektronik ileti gönderimi yapan Oda ve Borsa üyelerinin mevzuat gereği İYS'ye kaydolması ve birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği vurgulanmış ve üyelerimizin bilgilendirmesini sağlamak üzere İYS tarafından hazırlanan bilgilendirme sunumu yazı ekinde gönderilmiştir.

Bu kapsamda, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince İYS'ye kayıt ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususu bilgilerinize rica olunur.