MENU

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 05 Ekim 2020 tarihli e-posta yazıda, 2014 yılı verileri kullanılarak 2017 yılında hazırlanan ve 2019 yılında yayımlanan illerin ve ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2017) çalışması esas alınarak 2846 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Yatırım Teşvik Sistemi'nin revize edildiği belirtilmekte olup, revize edilen Yatırım Teşvik Sisteminde ilk kez ilçe bazlı teşviklerin de hayata geçirildiği bildirilmektedir.

Yazıda, SEGE-2017 çalışmasında yer alan;

* İl endeksi hesaplanırken kullanılan 8 başlık altında 52 değişken ve

* İlçe endeksi hesaplanırken kullanılan 7 başlık altında 32 değişkenin

Ek'te sunulmakta olduğu ifade edilmektedir.

2 Ekim 2020 tarihinde TOBB tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank ile yapılan istişare toplantısında, Bakanımız tarafından SEGE'nin güncel verilerle yeniden hazırlanacağı, il ve ilçe bazlı teşvik sisteminin buna göre revize edileceğinin ifade edildiği ve yine Bakanımız tarafından SEGE'yi oluşturan değişkenlere ilişkin önerilerin Bakanlığa iletilmesi talep edildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda SEGE'nin hesaplanmasında  kullanılan değişkenler hakkında varsa görüşlerinizin ve veriye dayalı olarak değişken önerilerinizin 23 Ekim 2020 tarihine kadar TOBB'a (kobi@tobb.org.tr) gönderilmesinin talep edildiği bildirilmektedir.

 

Sege Endeksi