MENU

 

İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek üzere, İşletme Geliştirme Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemek amacıyla, 15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmış olup, birtakım değişiklikler yapılarak 17 Eylül 2020 tarihinde düzenlenerek yeniden yayınlanmıştır.

Bahse konu İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları ve değişiklikleri içeren bilgi notu ekte tarafınıza sunulmakta olup,

Konuyu bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

EK