MENU
İŞE DEVAM DESTEĞI – KÜÇÜK İŞLETME CAN SUYU KREDISI

Sayın Üyelerimiz!

İhtiyaç duydukları kredi kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken ŞAHIS FİRMASI üyelerimiz için İşe Devam Desteği – Küçük İşletme Can Suyu Kredisi oluşturulmuştur.

 

Esnaf Destek Paketi’nden faydalanamayan üyelerimizden, kesinleşmiş son mali yıl sonu cirosu 3.000.000 TL ’yi aşmayan, gerçek kişi (şahıs işletmesi), firmalar risk grubuna göre azami 25.000 TL’ye kadar krediden yararlanabilecektir.

 

Kredi vadesi * 6 Ay Anapara ve Faiz Ödemesiz Dönemli* olmak üzere toplam 36 Ay’dır. Kredi geri ödemeleri, sadece Aylık Eşit Taksitli şekilde yapılacaktır.(Faiz oranı yıllık %7,50, komisyon oranı peşin %0,75 şeklindedir.)

 

Küçük İşletme Can Suyu Kredisi kapsamındaki Nakit Kredi ve Paraf KOBİ Kart başvuruları,

SADECE www.halkbank.com.tr ve www.halkbankkobi.com.tr üzerinden online olarak alınacaktır.

 

 

GENEL MEKTUP

 

AMAÇ

 

Küresel bir salgına dönüşen ve etkileri ülkemizde de hissedilen Korona virüsü ile mücadele kapsamında, küçük işletme düzeyinde olan ve ihtiyaç duydukları kredi kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odalarına kayıtlı şahıs firmalarının desteklenmesi amacıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında ‘‘İşe Devam Desteği – Küçük İşletme Can Suyu Kredisi’’ oluşturulmuştur.

 

KAPSAM

 

İşe Devam Desteği – Küçük İşletme Can Suyu Kredisi kapsamında müşterilerimize Nakit Kredi ve Paraf KOBİ Kart imkanı sunulacaktır. Nakit Krediler KGF kefaleti ile kullandırılacaktır.

 

HEDEF KİTLE

 

Mevzuat gereği esnaf sicile kaydı olmadığı için Esnaf Destek Paketi’nden faydalanamayan; Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odalarına kayıtlı olan, kesinleşmiş son mali yıl sonu cirosu 3.000.000 TL’yi aşmayangerçek kişi (şahıs işletmesi) firmalar kredinin hedef kitlesidir.

 

Esnaf Destek Paketi’nden faydalanan küçük işletmeler bu krediden faydalanamamaktadır.

 

Krediden 01.04.2020 tarihinden evvel kurulan şahıs işletmeleri faydalanabilecektir.

 

KREDİ LİMİTİ

 

Nakit Kredi Azami Limiti:

·         İşe Devam Desteği – Küçük İşletme Can Suyu Kredisi kapsamında firma otorize kodundan bağımsız olarak, şahıs işletmelerine müşteri talebi doğrultusunda azami 25.000 TL’ye kadar nakit kredi kullandırılabilecektir. Aynı risk grubuna bağlı işletmelerin grup bazında kullanabileceği azami nakit kredi tutarı 25.000 TL’dir.

Paraf KOBİ Kart Azami Limiti:

·         Bankamızda oluşan Başvuru - Davranış Notuna göre aşağıda yer alan limitler dahilinde nakit kredi limitinden bağımsız olmak üzere Paraf KOBİ Kart da verilecektir.

Üst Limit

Başvuru - Davranış Notu (MK/KB) (*)

25.000 TL

1, 2, 3, 4, 5

15.000 TL

6, 7

10.000 TL

8

5.000 TL

9

(*) Davranış Notu oluşmamış müşterilerde Başvuru Notu esas alınacaktır.

 

KREDİ TÜRÜ, VADESİ VE GERİ ÖDEME ŞEKLİ

·         Kredi, TL işletme kredisi şeklinde kullandırılacaktır.

·         Tüm tahsis makamları yetkisinde tahsis edilen krediler için standart kredi vadesi uygulanacak olup;

Ø  Kredi vadesi 6 Ay Anapara ve Faiz Ödemesiz Dönemli olmak üzere toplam 36 Ay’dır.

·         Kredi geri ödemeleri, sadece Aylık Eşit Taksitli şekilde yapılacaktır.

KREDİYE UYGULANACAK FAİZ VE KOMİSYON ORANI

 

İşe Devam Desteği – Küçük İşletme Can Suyu Kredisi kapsamında kullandırılacak kredilere aşağıda yer alan faiz ve komisyon oranları uygulanacaktır;

·         Kredi’ye yıllık %7,50 faiz oranı uygulanacaktır.

·         Kredi kullandırımı sırasında bir defaya mahsus %0,75 peşin kredi komisyonu tahsil edilecektir.

KGF KOMİSYONU:

·         Hazine PGS kapsamındaki kredi kullandırımında bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak, KGF’nin kefalet tutarı üzerinden %0,75 KGF kefalet komisyonu KUTA ekranından tahsil edilecektir.

KREDİNİN ERKEN KAPATILMASI

 

Kredilerin vadesinde kapatılması esastır. Ancak kredinin vadesinden önce kapatılmasının talep edilmesi halinde, erken kapama komisyonu uygulanmayacaktır.

 

KREDİ TEKLİF / TAHSİS VE TEMİNATI

·         İşe Devam Desteği Küçük İşletme Can Suyu Kredisi kapsamındaki Nakit Kredi ve Paraf KOBİ Kart başvuruları;

ü  Mevcut müşteri ya da yeni müşteri ayrımı olmaksızın,

ü  Revizyon vadesinin dolmuş olması ya da kredi limitlerinin dolu olup olmadığı, mevcut tahsis makamı/otorize kodu farketmeksizin,

sadece www.halkbank.com.tr ve www.halkbankkobi.com.tr üzerinden online olarak alınacaktır.

https://m.halkbank.com.tr/21647-ise_devam_destegi___kucuk_isletme_can_suyu_kredisi

 

·         Kredi başvuruları ve durumları MGTS ekranı üzerinden takip edilebilecektir.

·         Kredi başvuruları olumlu bulunan işletmelerin kredi tahsis işlemi, sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Bu nedenle “Doğrudan Tahsis Yöntemiyle (PTAH) İle Şube Yetkisinde Kredi Kullandırımı” yapılmaması gerekmektedir.

·         Bu kapsamda;

 

Ø  İlk kez kredilendirilecek yeni müşterilerimize, nakit kredi ile Paraf KOBİ Kart limitleri sistem tarafından otomatik olarak atanacaktır.

 

 

 

 

Ø  Mevcut müşterilerimizde ;

 

ü  Revizyon vadesinin geçip / geçmediğine bakılmaksızın; Küçük İşletme Can Suyu Kredisi limiti ile Paraf KOBİ kart limiti, sistem tarafından mevcut limitlerine ilave limit olarak atanacaktır. (Paraf KOBİ Kart limiti, sistem tarafından karşılaştırılacak, mevcut limit atanacak limitten yüksek ise korunacak, düşük ise mektup dahilindeki limitlerle revize edilecektir.) Küçük İşletme Can Suyu Kredisi faslının 60 gün içerisinde kullanılması gerekecektir.

·         İşe Devam Desteği Küçük İşletme Can Suyu Kredisi’ne başvuruda bulunan müşterinin; iflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordato kararı olmaması, aktif takip kaydının bulunmaması gerekmektedir.

·         Kaldırısı yapılmamış protestolu senet veya düzeltilmesi yapılmamış çek kaydının bulunması, kredi kullandırımına engel teşkil etmemektedir. 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5834 sayılı kanuna eklenen geçici maddeye dayalı olarak; ilgili kıymetli evrak içerisinde yer alan tutarın 31.12.2020 tarihine kadar tamamen ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde dikkate alınmayacağı belirtilmektedir.

·         Kredi talebi uygun bulunan müşterilere Nakit Kredi tahsisinde teminat olarak sadece KGF Kefaleti alınacak olup, Paraf KOBİ Kart tahsisi ise Açık Kredi şeklinde yapılacaktır. Yine teminat eşleştirmeleri de sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Söz konusu ürün özelinde KGF KOBİT sisteminden herhangi bir başvuru yapılmasına ve kredi kullandırımı sonrasında “kredi aç” işlemi yapmalarına gerek bulunamamakta olup, sistemsel olarak yapılacaktır.

·         Davranış notu (Davranış notu oluşmayan müşterilerimiz için Başvuru Notu) MK9/KB9 – MK10/KB10 olan şahıs işletmelerinin kullanacağı nakit kredi ile Paraf KOBİ Kart’ın teminatına GKKM ve Krediler Uygulama Talimatlarında yer alan kriterlerden bağımsız gerçek kişi veya tüzel kişi kefaleti ya da asgari risk tutarı kadar kasko değeri olan araç rehni alınacaktır. Nakit kredi için alınacak kefalet veya araç rehni, KGF kefaletine ek olarak alınacaktır. İlgili teminatlar nakit kredi riski boyunca korunacaktır.

·         Kredi kullandırımı esnasında müşteriden Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Vergi Levhası fotokopisi ile Kredi Çerçeve Sözleşmesi ve Kredi Kartı Sözleşmesi alınacaktır. Alınması gereken diğer belgeler (Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi, Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Metni, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni, Ticari Müşterilerden Alınacak Ücret ve Komisyonlar – Müşteri Bilgilendirme Formu, Cari Hesap, Havale Emri, İşletme Kredisi İşlemleri Taahhütnamesi, Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu, KGF Yararlanıcı Beyanı, Hazine Destekli KGF Kefaletinden Faydalanacak Müşterilerden Alınacak Talimatname) sistemsel olarak alınmış olacaktır.

·         Nakit Kredinin teminatı olarak, Bankamız Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) Kefaletleri Uygulama Talimatı’nda belirtilen hususlara uygun olarak Hazine Destekli KGF kefaleti tesis edilmesi zorunludur.

·         Hazine Destekli KGF Kefalet oranı kredi tutarının %80’idir.

KGF Başvuru İş Akışı Genel Mektubun yayınlanmasından sonra Elektronik Duyuru ile paylaşılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSMV UYGULAMASI

 

Bankamız Krediler Uygulama Talimatı kapsamında yapılacak müşteri tanımı değerlendirmesine istinaden “Sanayi KOBİ” tanımına uyduğu tespit edilen işletmelere, Bankamızca kullandırılacak krediler üzerinden doğacak her türlü gelirlerimiz 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 29. maddesinin “m” bendi gereğince BSMV’den istisna edilmiş olup, bahse konu tanıma uyan müşterilere kullandırılacak kredilerde BSMV istisnasının uygulanabilmesi adına Müşteri MUTA’sında müşteri alt tipinin “İmalatçı/Bakım-Onarım KOBİ” olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

 
Bu nedenle, bu tanıma uyan işletmelere kullandırılacak kredilerin faiz, komisyon ve masrafları üzerinden BSMV hesaplanmaması, bu tanıma uymayan müşterilere kullandırılacak krediler üzerinden ise BSMV hesaplanması ve hesaplanan BSMV’nin müşteriden tahsil edilmesi gerekmektedir.

 

HESAPLARIN İZLENMESİ

 

İşe Devam Desteği – Küçük İşletme Can Suyu Kredisi kapsamında kullandırılacak kredilere ilişkin aşağıdaki HT/MT/AK ve Faiz Tür Kodu kullanılacaktır.

 

KREDİ ADI

HT/MT/AK

FAİZ TÜR KODU

Küçük İşletme Can Suyu Kredisi (KGF)

AY/OZ/TD (OUV)

C60

Paraf KOBİ Kart

Paraf KOBİ Kart Güncel mevzuatında yer alan HT/MT/AK