MENU

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında, üretime dayalı Sanayi Sicil Belgesi bulunan kurum/kuruluş, firma ve şahısların 2022 yılına ait “Yıllık İşletme Cetvelini 02/05/2023 tarihine kadar internet ortamındaki https://www.turkiye.gov.tr veya Bakanlık web sayfası https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden vermeleri zorunludur.


Kanun gereğince; süresi içinde (02/05/2023 tarihine kadar) yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi işletmelerine 5.252,00 TL (beşbinikiyüzelliikitürklirası) idari para cezası uygulanmaktadır.


Sanayi işletmeleri tarafından elektronik ortamda verilen 2022 yılına ait yıllık işletme cetvellerindeki bilgiler İl Müdürlüğü tarafından incelenerek onaylanır.


Mücbir sebeplerden kaynaklanabilecek zorunlu hallerde İl Müdürlüğüne yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.