MENU
TOBB İL KADIN VE GENÇ GIRIŞIMCILER KURULU İCRA KOMITESI SEÇIMLERI


TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri Oda/Borsalarda 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 10:00 - 17:00 arasında gerçekleştirilecektir.


TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu'na üye olmak isteyen adaylar,


3 Temmuz 2023 ve 8 Eylül 2023 tarihlerini arasında TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi


(http://girisimcilik.tobb.org.tr/) üzerinden online başvuru yapabileceklerdir.


Duyurular, TOBB ve Oda/Borsaların internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.


TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi üzerinden yapılan eksiksiz üye başvuruları arasından Meclis Üyesi sayınız


kadar belirlenen TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Üyesi,


Yönetim Kurulu Kararınızın tarih ve karar sayısı eklenerek 22 Eylül 2023 tarihine kadar TOBB Girişimcilik


Bilgi Sistemine tarafınızdan kayıt edilir.


Bu çerçevede, Birliğimiz tarafından söz konusu seçim iş ve işlemlerinin yapılabilmesi için Oda/Borsalarımıza


bilahare kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir.


TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İl Kurul Üyeleri'nin belirlenmesi


kapsamında;
Oda/Borsa Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş ve İl Kurul Üyeliği onaylanmış kişilerden oluşan


TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu seçmen listeleri,
Her bir Oda/Borsa için belirlenen TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler


Kurulu İl İcra Komitesi üye sayısını gösteren seçim kartı,
Seçimin yapılacağı Oda/Borsa,
Birlikte seçim yapacak Oda/Borsa,
İlin, İl İcra Komitesi üye sayıları


TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi üzerinden paylaşılacak olup 3 Ekim 2023 tarihinde ilgili Oda/Borsanın


hizmet binalarında bulunan ilan yerlerine asılarak ve/veya Oda/Borsaların internet sitelerinde yayınlanarak


duyurulacaktır.


İlgili mevzuat kapsamında, Oda/Borsa Yönetim Kurullarınca karara bağlanması gereken itirazlar, Oda/Borsa


Genel Sekreterliklerine; Merkez Seçim Kurulu'na yapılacak itirazlar ise TOBB Girişimcilik Müdürlüğü'nün


girisimcilik@tobb.org.tr e-posta adresine ulaştırılacaktır.


İl İcra Komitesi seçimlerine katılabilmek için il Oda/Borsaları veya ilçeler tarafından en az üç kişinin İl Kurul


üyesi olarak belirlenmesi esastır.


İl İcra Komitesi üyeliği adaylık başvuruları, 11 Ekim 2023 - 17 Ekim 2023 tarihleri arasında dilekçe ve


ekinde aday olabilme şartını tevsik eden adli sicil belgesi ile birlikte mesai bitimine kadar seçimin


gerçekleştirileceği Oda/Borsaya yapılacaktır.


Başvurusunu tamamlamış İcra Komitesi Üyeliği adaylarının yer aldığı liste, 18 Ekim 2023 Çarşamba günü


mesai başlangıç saatinden itibaren seçimin gerçekleştirileceği Oda/Borsaların hizmet binasında bulunan ilan


yerlerine asılmak ve/veya internet sitelerinde yayınlanmak suretiyle duyurulacaktır.


İl İcra Komitesi asıl ve yedek üyeliği seçimleri, seçmen listesinde en az 3 kurul üyesi bulunan her bir il merkezi


ve her bir ilçede Oda/Borsa hizmet binasında gerçekleştirilecektir. Seçmen listesinde toplamda (ilçe Oda+ilçe


Borsa) en az 3 kurul üyesi bulunan ilçelerde ise seçimler, seçmen listesinde kurul üyesi daha fazla olan Oda


veya Borsa hizmet binasında gerçekleştirilecektir. (Eşitlik durumunda TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra


Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esasları ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine


Dair Usul ve Esasları 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm uygulanır.)


19 Ekim 2023 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan İl İcra Komitesi Seçimlerinde seçilen asıl ve yedek


üyelerin girişleri, seçimi gerçekleştiren Oda/Borsa tarafından 26 Ekim 2023 tarihine kadar TOBB


Girişimcilik Bilgi Sistemine kayıt edilmelidir.


İl İcra Komitesi Başkan ve Başkan Yardımcıları seçiminin Koordinatör Oda/Borsalarda 31 Ekim 2023 Salı


gününe kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

HABER GÖRSELLERİ
TOBB İL KADIN VE GENÇ GIRIŞIMCILER KURULU İCRA KOMITESI SEÇIMLERI