MENU

Of Ticaret ve Sanayi Odası, görev ve yetkileri yasa ile belirlenmiş, kamu kurumu niteliğinde bir mesleki kuruluştur. Üyeler için yaşamsal önem taşıyan, ekonomi ve ticaretin çeşitli alanlarına yayılmış hizmetleri yapısında barındırmaktadır.


OFTSO, iş hayatının ihtiyaçları doğrultusunda, tüm alanlarda, üyelerine doğrudan hizmet vermektedir.


Of Karadeniz Bölgesinin sahilinde Trabzon ve Rize’nin arasında yer almaktadır. Kuzeyinde Karadeniz, Güneyinde Hayrat ve Dernekpazarı, Doğusunda Rize ve İyidere, Batısında Sürmene bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 330 Km2 olup, ortalama rakım 10 m.dir.


İlçede her mevsim yağış alan yazları serin ve yağışlı, kışları ılık ve yağışlı Karadeniz iklimi hüküm sürmektedir.İlçemiz güneyindeki bu dağlık bölgenin eteklerinde çeşitli yüksekliklerdeki plato ve yaylalar yer alır.


Of İlçesine bağlı 68 mahalle vardır. Ancak çok dağınık bir yerleşim her köyün birden fazla mahalle veya mezeresi oluşmasını yaratmıştır.


İlçemizin şehir ve kırsal kesim olarak alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır. Gerek kırsal kesimin gerekse İlçe Merkezinin her mevsimde çevre İl ve İlçelere ulaşımı normal durumdadır.


Duyarlı işadamlarımız , bürokratlarımız, siyasi temsilcilerimizin özverili çalışmaları neticesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın 14.10.2003 tarih ve 2003/80 sayılı onayı ile ilçemizde Ticaret ve Sanayi Odası kurulması uygun görülmüştür.


Odamızın açılış töreni 23.06.2004 günü Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Ali COŞKUN , milletvekillerimiz, bürokratlarımız , işadamlarımız veüyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.


Mevcut Meclis Başkanımız Zühal AKYÜZLÜ TOBB tarihinde ilk kadın meclis başkanı özelliğini taşımaktadır


Bugün itibarıyle 490 üyemiz bulunmaktadır.Çalışan 3 Personelimiz vardır. Odamızda 10 Meslek Grubu olup, Yönetim Kurulumuz 7 Meclisimiz 20 kişiden oluşmaktadır. 


Ekim 2007tarihinde ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi odamızda uygulanmaya başlanmış, son olarak, 26.07.2018 tarihinde Türk Loydu Vakfı tarafından yapılan “Belgelendirme Tetkiki” sonucunda ISO 9001-2015 yıl süre ile yenilenmiştir. odamız belgelendirilmiştir.


Akreditasyon Sistemine dahil olmak üzere 03.08.2013 tarihinde odamız başvurusunu yapmış, Akreditasyon Kurulunun 16.11.2013 tarihli toplantısında başvuru değerlendirilmiş ve odamız 9. Dönem Akreditasyon Süreci ne dahil edilmiştir.Tüm organlarımızın ve personelimizin özverili çalışmaları ile süreç tamamlanmış 25.11.2013 Pazartesi günü yapılan Denetimi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Odamız yeni hizmet binasında gerçekleştirilen Akreditasyon Denetimi bağımsız denetim firması TÜRK LOYDU Endüstri ve Belgelendirme Bölümü Sistem Belgelendirme Birimi Yönetim Sistemleri Denetçisi Sayın Orkun KUMRAL tarafından yapıldı. Başarılı geçen belgelendirme denetiminin ardından TOBB Akreditasyon Kurulu tarafından verilen karar sonrasında , Odamız akreditasyon belgesini almaya hak kazandı.


Akreditasyon Standardı , akredite olmayı hedefleyen tüm oda ve borsaların üyelerine sunması gereken “Temel Hizmetler”i ve bunun için sahip olmaları gereken “Temel Yeterlilikler”e dayanmaktadır. Odalar ve borsaların kapasitelerini , yeterliliklerini ve profesyonelliklerini ortaya koymaları Akreditasyon Standardını başarılı biçimde hayata geçirmeleri ile mümkün olmaktadır.


Akreditasyon Süreci ile birlikte Oda/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmekte, Oda Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türleriartmakta , hizmet kaliteleri iyileştirilmekte, Oda Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyum sağlanmaktadır.