MENU

1. AMAÇ

OF TSO’da üst yönetimin, personelin ve üyelerin katılım sağladığı organizasyonları sistemli bir şekilde takip edebilmek, hangi üst yönetim/üye/personelin hangi organizasyonlara katıldığını tespit etmek ve iletişim kurulamayan üyelerin tespitini kolaylaştırarak, zamanında müdahale edilmesini sağlamak.

2.UYGULAMA

Üst Yönetim Takip

Odamız üst yönetiminin katıldığı eğitimler, etkinlikler, fuarlar Üye / Personel Takip Formu (F.TLM.13.01) üzerinde ilgili yöneticiye karşılık gelecek şekilde işaretlenerek takip edilir. Yine ziyaret edilen üst yönetim ve şikâyetleri bulunan üst yönetim bilgileri aynı formda işaretlenerek takip edilir.

Personel Takip

Odamız personellerinin hangi eğitimlere katıldığı Personel Eğitim Takip ve Yeterlilik Formu (F.10.05) dışında ayrıca Üye / Personel Takip Formu (F.TLM.13.01) üzerinde eğitime karşılık gelecek şekilde işaretlenerek takip edilir.

Üye Takip

Odamız üyelerinin hangi eğitim ve etkinliklere katıldığı da Üye / Personel Takip Formu (F.TLM.13.01) üzerinde ilgili üyenin karşısında işaret konularak takip edilir. Hangi üyelere üye ziyaretinde bulunulduğu, hangi üyelerin anketlere katılım sağladığı, hangi üyelerin fuarlara katıldığı, hangi üyelerden şikâyet geldiği yine aynı form üzerinde izlenir. Bu sayede hiç iletişime geçilmeyen, organizasyonlara katılımlarda bulunmayan üyelerimiz kolaylıkla tespit edilebilir.

Takip amaçlı kullanılacak olan Üye Personel Takip Formu (F.TLM.13.01); Üye Ziyaret Listesi (F.15.01), Etkinlik Programı (F.15.03), Fuar Listesi (F.TLM.07.04), Yıllık Eğitim Planı (F.10.01), Personel Eğitim Takip ve Yeterlilik Formu (F.10.05), Yönetici ve Oryantasyon Eğitim Programları (F10.07), Şikâyet İzleme (ŞKYT İZLM FRM 02) formlarının sağladığı bilgilerin tek ekranda takip edilmesini sağlar.

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

a) Üye Ziyaret Listesi F.15.01

b) Etkinlik Programı F.15.03

c) Fuar Listesi F.TLM.07.04

d) Yıllık Eğitim Planı F.10.01

e) Personel Eğitim Takip ve Yeterlilik Formu F.10.05

f) Yönetici ve Oryantasyon Eğitim Programları F10.07

g) Şikâyet İzleme Formu ŞKYT İZLM FRM 02

h) Üye Personel Takip Formu F.TLM.13.01