MENU

 - Mevzuat ile belirlenen tüm hizmetleri etkin ve verimli biçimde sunmak.

- Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini önceden tespit ederek karşılamak ve üyelerimizin koşulsuz memnuniyetini sağlamak.

- Bilgi ve teknolojiyi etkin biçimde kullanarak sağlıklı ve hızlı hizmet vermek.

- Kurumsallaşmayı başarmış, çağdaş yönetim anlayışı ile üyelerimizin sorunlarının çözümünü sağlamak ve araştırma, geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

- Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi Kurumsal Yönetim İlkeleri ile üye ilişkilerinde güveni en üst seviyeye çıkarmak.

- Bölgenin kalkınması ve gelişmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği sağlayarak sinerji yaratmak.

Tüm bu faaliyetleri, Kalite Yönetimi ve Akreditasyon ilkeleri içerisinde, çalışanlarının gelişimini destekleyen anlayış ile gerçekleştirmektir.