MENU

A. AMAÇ

İşletme içerisinde iş ve işçi ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması


B. UYGULAMA

1. İş ortamında işe başlamadan genel kontrol yapılır.

2. İş elbiseleri giyilir.

3. Çalışma talimatlarına uyulur.

4. Yangın tüplerinin önlerine malzeme konmaz ve yangın söndürme tüplerinin periyodik bakım ve kontrolleri yapılır.

5. Makinalar kullanılmadan önce elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilir.

6. Gerekli tedbirler ( Gözlük, eldiven, muhafazalar ) alındıktan sonra çalışmaya başlanılır.

7. İş tamamlandığında aynı şekilde çevre kontrolleri ve ilgili bölümlerin temizlikleri yapılır.

8. Arızalı ve tehlikeli durumlar söz konusu olduğunda ilgili birim amirlerine bildirilir, gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.

9. İş kazası olması durumunda acilen ilk yardım müdahalesi yapılır ve gerekli ise refakatçi ile hastaneye sevk edilir.

10. Uyarı levhalarına riayet edilir ve uyarı levhalarının temiz ve okunaklı olması sağlanır.

11. Uygunsuz davranışların olması durumunda gerekli uyarılar yapılır. Uygunsuzluk devam ederse ilgili birim amirine bildirilir.