MENU

Kapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.


Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).


Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu

5174 sayılı TOBB Kanunu

Oda Muamelat Yönetmeliği

İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri


Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

Yatırım Teşvik Belgesi,

Dahilde İşleme İzin Belgesi,

Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,

Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,

Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,

Resmi ve özel ihalelerde,

Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,

Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,

Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,

İmalat Yeterlik ve Yerli Malı belgesi alımında,

Vergi incelemelerinde,

Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.


Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?

Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)

İplik Sanayii

Dokuma Sanayii

Örme Sanayii

Konfeksiyon Sanayii

Boya, Apre ve Emprime Sanayii

Jüt ve Amyant Sanayii

Halı ve Hasır Sanayii

Döküm Sanayii

Madeni Eşya Sanayii

Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii

Çeşitli Metal Sanayii

Montaj ve Yetkili Tamir - Bakım Atölyeleri

Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri

Kaplama Sanayii

Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar

Ağaç Eşya Sanayii

Toprak Eşya Sanayii

Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii

Cam ve Porselen Sanayii

Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii

Baskı ve Cilt Sanayii

Kimya Sanayii

Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii

Plastik Eşya Sanayii

Kauçuk Eşya Sanayii

Deri Eşya Sanayii

Film ve Fotoğraf Sanayii

Protez ve Ortopedi Sanayii

Deri Tuzlama ve Asorti İşleri

Yazılım Firmaları


Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

Oda üyesi olan,

Sigortalı işçileriyle üretim yapan,

Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,

Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?

Of Ticaret ve Sanayi Odası veya www.oftso.org.tr Internet adresinden temin edilen belgelerle Odamıza başvurulur.


Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onay harcı olan 700.00.-TL.’nin 1 dekont olacak şekilde;

Hesap Numaraları:

TR 350004600153888000069072 AKBANK BAKANLIKLAR ŞBS.

TR 210001500158007293586413 VAKIFLAR BAN. MERKEZ ŞUBESİ

TR 100006400000142010785529 T.İŞ BANKASI AKAY ŞUBESİ

TR 020001000760059943505032 ZİRAAT BANKASI AKAY ŞUBESİ

TR 140001200131100016000038 HALKBANK ÇUKURAMBAR TİC.ŞBS.


Firmanın Kapasite Raporu alacağı imalathane adresinin ( tescilli adres) bağlı olunan ilçe belediyesinden alınmış UAVT(Ulusal Adres Veri Tabanı) adres yazısı ile güncellenmiş olması zorunludur.Aksi takdirde Sanayi Sicil Belgesi alınamamaktadır,

Müracaat, firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyorsa “İmza Sirküleri”, vekili tarafından yapılıyorsa “Vekaletname” ibraz