MENU

OFTSO Bölgemizin kalkınması ve gelişmesi, üyelerimizin tüm beklentilerinin karşılanması için doğru, güncel, hızlı hizmeti sevgi, saygı ve güven ortamında sunmayı KALİTE POLİTİKASI olarak benimsemiştir.


Bağlı bulunduğumuz 5174 sayılı kanun çerçevesinde hizmet vermek; Üyelerimizin mesleklerinde gelişmesi için ortamlar hazırlamak,Kentimiz ekonomisini geliştirmek amacıyla hizmet sunmak ve bu amaçla ülkede ve Dünyada üyelerimizin tanıtımını yapmak,Üyelerimiz ile Devlet arasındaki ilişkileri hukukun üstünlüğüne dayanarak tarafsız olarak yürütmek, görevlerimizdendir.


Bu görevler yerine getirilirken de ;

Yasalar çerçevesinde; gelişen hizmet çeşitliliği sunan, kurumsallaşmayı başarmış, müşteri memnuniyeti sağlayan, modern öncü bir Oda olmayı, Meslek ahlakını koruyan ve müşterilerimizin mesleki faaliyetleri ile ilgili ticari gelenekleri tespit etmeyi, Yeni gelişmelerin üyelerimize tanıtımını gerçekleştirip, daha ileri teknoloji uygulamalarına destek vermeyi, kriter olarak kabul etmekteyiz.


Ekonomik ve sosyal yoğunluğu ve nüfusu itibariyle Trabzon’da en cazip ilçe olma özelliğini üzerinde taşıyan OF kalkınma sürecini Of Ticaret ve Sanayi Odasının kurulmasıyla birlikte hızlandırmıştır. İlçemiz sahip olduğu sosyal, kültürel ve tarihsel değerlerini itici güç olarak kullanarak kendini uluslararası boyutlara taşımak ve şehir sanayisinin gelişme sürecine katkı sağlamayı kendisine hedef seçmek zorundadır. Aslında ilçemiz bu bakımdan talihsiz bir kenttir.Bu talihsizliğin nedeni verdiği büyük göçtür.Verdiği göç ve çarpık yapılaşmasına rağmen , bir çok avantaja da sahiptir. Bu avantajların bir kısmı hepimizin bildiği özelliklerdir.


En önemlisi de ilçemiz insanının ,( henüz Of için kullanılmasa da ) sahip olduğu girişim ruhu, başarma azmi ve inatçı yapısıdır. Amacımız OF isminin belleklere kazınılarak OF insanına artı değer kazandırmaktır. Of’ta yatırım yapmanın avantajlarını öne çıkararak, ulusal ve uluslararası yatırımcıları Of’ta yatırım yapmaya davet etmektir.


OF odaklı bir bakış açısına sahip olan her girişimci ilçemizin potansiyelini en iyi şekilde kullanmalıdır. Girişimcilerimizin şimdi oturup bölge ile ilgili olarak yapacakları yatırımları ve Of’u bir marka haline getirmeyi ciddi ciddi düşünmeleri gerekmektedir.


Amaçlarımızdan bir tanesi de bu kültürü insanlarımızın kafasına kazımaktır. Toplumsal başarının birlikte çalışmada, bilgileri birlikte paylaşmada ortak hareket ederek, koşullardan ders çıkararak ve çok çalışmakla olabileceği unutulmamalıdır. Bu hizmette Of’ta yaşayan herkese ve her kuruma önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.


Daha iyi şeyler üretmek için halkımızın ilgisine, iş adamlarımızın dikkatine, güçlerimizi birleştirmeye, sürekli olarak dünya ve çevremizle iletişimimizi arttırmaya, bilgi ve teknolojiyi yoğun olarak kullanmaya ihtiyacımız var. “Birlikten güç doğar” sözünden yola çıkarak, diğer sivil toplum örgütleri ile ortak hareket etme düşüncesi içindeyiz. Bu düşüncemiz yıllarca bir araya gelip güç birliği oluşturamayan Of için iyi bir örnek teşkil edecektir.


Somut adımlarla yol almak ilçemizi ve bölgemizi yepyeni ufuklara taşıyacaktır.

Saygılarımla