MENU

Of Ticaret ve Sanayi Odası, belirlediği vizyona ulaşma yolunda, aşağıdaki ilkeleri temel alacaktır:

- Sosyal sorumluluğumuz kapsamında, uygulanabilir, tutarlı ve doğru politikalar ile bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak

- Nitelikli insan kaynağı ve iç disiplin ile gelişen teknolojiyi de kullanarak kaliteli, hızlı, doğru, üye odaklı, şeffaf hesap verilebilir, etkin verimli ve memnuniyet oranı yüksek, yasal mevzuata uygun hizmet vermek

- Kurumsal yönetim anlayışı ve güçlü mali yapı ile Stratejik amaç ve hedefleri planlayarak, belirlenen İş planları doğrultusunda çalışmaları yürütmek için şeffaf, katılımcı, tarafsız, hesap verebilir nitelikli kararlar almak.