MENU

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

• 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmeye yardımcı olur, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri, Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda çalışır.

• Oda veznesi ile ilgili tüm işlemleri yapar.

• Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre kasa sayımı yaparak kasa raporunu tanzim eder.

• Tahakkuk işlemi yapılan yıllık aidat ve munzam aidatlarının üyelere tebligatını Haziran ve Ekim aylarında yılda iki kez yapar,

• Yıllık ve Munzam aidatların tahakkuklarını takip eder, Munzam aidatların ve aidat tahsilatını yapar,

• Üyelerin derecelerinde meydana gelen değişikleri üyelere tebliğ eder,

• Aidat tebligatlarının iade gelmesi sonucu bunların takibini yapar, üye oda dosyalarına koyar,

• Yeni kayıt yaptıranların kayıt ücretlerini tahakkuk-tahsilatlarını yapar,

• Üyenin talebi üzerine verilen belgelerin tahsilatını yapar,

• Günlük olarak gönderilen postalara ait gönderim tutanağını düzenler

• Yönetim Kurulunca belirlenen kasada bekletilecek rakam dışındaki Günlük tahsilatı bankaya yatırır.

• Oda Yönetim Kurulundan çıkan ödemeleri, Genel Sekreter veya Muhasebe sorumlusunun talimatı ile yapar,

• Genel Sekreterin talimatı ile gerekli prosedürleri yerine getirerek bankalardan para çeker,

• Aidat borçlarını zamanında ödemeyen üyeleri belirler, takibini yapar ve tahsilatı gerçekleştirir.

• Genel sekreterlikçe verilen diğer görevleri yapar.


YETERLİLİK:

• Bu göreve atanacakların yeterlilikleri 5174 sayılı kanunda ve Personel hakkındaki Yönetmelik de belirtilmektedir.

• Bilgisayar kullanımı ve Vezne-Tahsilat konularına hâkim olunmalıdır. Aksi durumlarda eğitim gerekmektedir.

• 4 yıllık Fakülte Mezunu olmak.

• 5174 sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliklere vakıf olmak.

• Değişim ve Yeniliklere açık olmak.

• Ofis programlarını kullanabilmek