MENU

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

• 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmeye yardımcı olur, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri, Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda çalışır.

• Odamızda tarafından gerçekleştirilecek Basın Yayın ve Halkla İlişkiler faaliyetleri çalışmalarında aktif olarak bulunur.

• Of Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tacirlere, işadamlarına, sanayicilere yönelik olan, organize edilen toplantı, eğitim, seminer, konferans programlarını duyurur ve organize eder.

• Of Ticaret ve Sanayi Odası Bültenini hazırlar, Genel Sekretere onaylatır ve dağıtımını sağlar.

• Basın toplantılarını ve basın bildirilerini duyurur,

• Oda Web sitesinin güncellenmesini sağlar.

• Odamızın Of Vizyon dergisi için konuları belirler, derler yayınlar ve üyelere eksiksiz dağıtımının koordinesini sağlar.

• Odamızın 6 ayda bir çıkan bülteni için konuları belirler, derler yayınlar ve üyelere eksiksiz dağıtımının koordinesini sağlar.

• Odamız ile ilgili basında yer alan haberleri ve bildirileri Basında OFTSO dosyasında muhafaza eder,

• Yurtiçi ve yurtdışı fuarları posta, faks ve mail yoluyla gelen duyurular ile takip eder, web sayfaları, kitaplardan araştırır ve odamız tarafından yayınlanan Aylık Bülten aracılığı ile üyelere duyurur,

• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlar için üyelerden talep geldiğinde davetiye temin eder,


YETERLİLİK:

• Bu göreve atanacakların yeterlilikleri 5174 sayılı kanunda ve Personel hakkındaki Yönetmelik de belirtilmektedir.

• 4 Yıllık Fakülte Mezunu olması tercihen Halkla İlişkiler veya İletişim bölümünden mezun olmak.

• Basın Yayın ve Haberleşme ile ilgili eğitim almış olmak.

• Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim konusunda eğitim almış olmak.

• Medya Yönetimi Bilgi ve Becerisine sahip olmak.

• Mesleğe ilişkin Yasal Mevzuat Bilgisine sahip olmak.

• Raporlama bilgi ve becerisine sahip olmak.

• Araştırma yapma bilgi ve becerisine sahip olmak.

• Değişim ve Yeniliğe açık olmak.