MENU

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

• 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmeye yardımcı olur, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri, Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda çalışır.

• Odamız binasında Bilgi İşlem faaliyetlerinin uygulanabilmesi için gerekli Bilgi İşlem sistemini oluşturmak.

• Üst yönetimle beraber oda stratejisiyle senkronize olacak Bilgi İşlem stratejisini oluşturmak.

• Mevcut sistemin bakım ve geliştirilmesini takip ve koordine etmek ve odaya uygun yeni teknolojileri alt yapıya dâhil etmek.

• Elektronik ortamda tutulan kayıtların güvenliğini sağlamak, bu doğrultuda yetkilendirme, şifreleme, virüs koruma faaliyetlerini yürütmek ve bilgi güvenliğini sağlamak

• Bilgi kaybını önlemek amacıyla periyodik yedekleme faaliyetini ( 3 ayda 1 kere olacak şekilde) ve yedeklerin farklı fiziki mekanda güvenle saklanmasını sağlamak.


YETERLİLİK:

• Bu göreve atanacakların yeterlilikleri 5174 sayılı kanunda ve Personel hakkındaki Yönetmelik de belirtilmektedir.

• 4 yıllık Fakülte Mezunu tercihen Üniversitelerin Bilgisayar bölümü Mezunu olmak.

• Bilgisayar ve Bilgi Teknolojisi araçlarını kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.

• Bilgi Güvenliği ile ilgili eğitim almış olmak.

• Dijital arşivleme konusunda bilgi sahibi olmak.

• Mesleği ile ilgili yenilikleri takip ediyor olmak.

• Raporlama bilgi ve becerisine sahip olmak.

• Bilgisayarda kullanılan ofis programları yazılım bilgi ve becerisi olmak.

• İşletim sistemlerine hakim olmak.