MENU

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

• 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmeye yardımcı olur, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri, Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda çalışır.

• Of’un dış ticaretinin ülke çıkarları doğrultusunda geliştirilmesi temel amacı ile ilgili mercilere önerilerde bulunmak, dış ticaret mevzuatı ve uygulamaları hakkında üyelerine, yerli ve yabancı iş çevrelerini bilgilendirmek, ilimiz dış ticaretinin ürün ve pazarlar yönünden çeşitlenmesine yardımcı olacak çalışmalar yürütmektir.

• Üyelerin ithalat-ihracatla ilgili müracaat ve taleplerini kanun ve mevzuat çerçevesinde sonuçlandırmak,

• Dış Ticaret ile ilgili her türlü kanun, kararname, yönetmelik ve sirküleri takip etmek ve gerektiğinde ilgililere duyurulmasını sağlamak,

• Üyelerin talepleri doğrultusunda, dış ticaretin bilincinin geliştirilmesi için istenen konularında seminer, eğitim programı, panel, konferans vb. organizasyonlar düzenlenmesini önermek ve bu organizasyonu gerçekleştirmek,

• Dış Ticaret ve biriminin diğer birimlerle arasında koordinasyonun sağlanması ve servisin genel işleyişinden sorumludur,

• Oda ve Kurum ve Kuruluşlar ile ortak olunan projelerde Oda’nın ortaklığı doğrultusunda faaliyetleri sürdürmek,

• Avrupa Birliği destekleri ile ilgili bilgilerin üyelere iletilmesini ve iletişimi sağlamak,

• Dış Ticaret ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesini ve üyelerimizin gelişmelerden haberdar olmasını sağlamaktır.


YETKİNLİK

• Üniversite mezunu (Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Dış Ticaret, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi mezunu olmak)

• İngilizce bilmelidir. (2. Dil tercih sebebidir)

• Gümrük Mevzuatı ve Gümrükleme İşlemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

• İhracat Mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak.

• Zaman Yönetimi bilgi ve becerisi sahibi olmak.

• Risk Yönetimi bilgi ve becerisi sahibi olmak.

• Organizasyon becerisi sahibi olmak.

• Araştırma becerisi sahibi olmak.

• Raporlama bilgi ve becerisi sahibi olmak.

• Bilgisayarda kullanılan ofis programları yazılım bilgi ve becerisi sahibi olmak.