MENU

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

• 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmeye yardımcı olur, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri, Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda çalışır.

• Toplantı dönemlerinde Tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini kontrol eder.

• Komisyona sunulan bütçe tasarısını meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar.

• Komisyon, kendisine havale edilen kesin hesabı meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar.

YETERLİLİK:

• Bu göreve seçileceklerin yeterlilikleri Organ seçimleri hakkındaki Yönetmelik de belirtilmektedir.

• Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen seçebilme kriterlerine sahip olmaları ve Oda Meclis üyesi olması gerekir.

• Bilgisayar kullanımı ve Akreditasyon ve Muhasebe konularına hâkim olunmalıdır. Aksi durumlarda eğitim gerekmektedir.

• En az 4 yıllık fakülte mezunu olmak

• Askerlik ile ilişiği bulunmamak

• Alanında en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak

• Temsil yeteneğine sahip olmak

• Yöneticilik görevleri ile ilgili gerekli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmak