MENU

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

• 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmeye yardımcı olur, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri, Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda çalışır.

• Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği Oda kasasını kontrol etme hakkı saklıdır.

• Odanın yıllık gelir ve gider bütçesini hazırlanmasını takip eder, oda Meclisine ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlar,

• Oda ile ilgili tüm tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini kontrol eder, mevzuata aykırı iş ve işlemler hakkında oda Yönetim kuruluna ve oda meclisine rapor verir.

• Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer görevleri yapar.


YETERLİLİK:

• Bu göreve seçileceklerin yeterlilikleri Organ seçimleri hakkındaki Yönetmelik de belirtilmektedir.

• Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen seçebilme kriterlerine sahip olmaları ve Oda Yönetim Kurulu üyesi olması gerekir.

• Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak.