MENU

Mevzuat ile belirlenen tüm hizmetleri etkin ve verimli biçimde sunmak.

- Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini önceden tespit ederek karşılamak ve üyelerimizin koşulsuz memnuniyetini sağlamak.

- Bilgi ve teknolojiyi etkin biçimde kullanarak sağlıklı ve hızlı hizmet vermek.

- Kurumsallaşmayı başarmış, çağdaş yönetim anlayışı ile üyelerimizin sorunlarının çözümünü sağlamak ve araştırma, geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

- Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi Kurumsal Yönetim İlkeleri ile üye ilişkilerinde güveni en üst seviyeye çıkarmak.

- Bölgenin kalkınması ve gelişmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği sağlayarak sinerji yaratmak.

Tüm bu faaliyetleri, toplam kalite prensipleri içerisinde, çalışanlarının gelişimini destekleyen anlayış ile gerçekleştirmektir.