MENU

Üyelere verilen hizmetlerden ve üyelerin yükümlülüklerinden elde ettiğimiz kaynakları; güvenli, etkin ve ekonomik bir şekilde değerlendirerek, kuruluş amaçlarını yerine getirmek için kullanmak, üyelerimizin beklentilerinin ve ihtiyaçlarının karşılanması ve daha iyi hizmet sunabilmek için gelirleri arttıracak planlamalar yapmak, üyelerin menfaatlerini gözeterek, Şeffaflık, hesap verilebilirlik, tarafsızlık, belgelendirme, tutarlılık, ihtiyatlılık ilkeleriyle, 5174 Sayılı Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak en iyi ve en verimli şekilde yönetmektir.