MENU

Üyelere verilen hizmetlerden ve üyelerin yükümlülüklerinden doğan alacaklarını etkin bir şekilde takip etmek, elde ettiği geliri güvenli, etkin ve ekonomik bir şekilde değerlendirmek, gelirini arttırarak üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek için planlamalar yapmak, risk ve getiri tercihleri doğrultusunda uygun yatırım araçlarını belirlemek, gelirlerini en iyi ve en verimli şekilde yönetmektir