MENU

Üye odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru birimlere yerleştirmek, odamız içerisinde yüksek potansiyelleri seçmek, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip tamamlamaları için her türlü fırsatı sağlamak, çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek ve çalışanlarımız ile uzun vadeli iş birliğimizi sürdürmek, her zaman, kaliteli zaman ve bilgi paylaşımından asla vazgeçmeden yeni fikirlere açık, yaratıcı, güvenilir, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulayarak üyelerimizin yanında olmaktır