MENU

İlgili ekipman ve terminallerini, ağlarını, internet, web ve telefon sistemlerini, sosyal medya hesaplarını, kullanılan yazılımları, sahip olduğu, yönettiği ve güvenli bir ortamda sakladığı veri dosyalarını ve dokümanları da içeren sistemlerden oluşur.

Odamız bilgi iletişimi, depolanması, işlenmesi ve güvenliği için yeni teknolojilerin kullanılarak oluşabilecek risklere karşı önlem almayı ve sürdürülebilir bir sistem kurmayı politika olarak benimsemiştir