MENU

Odamızın Bilişim Teknolojileri; bilgisayarlarını, terminallerini, yazıcılarını, ağlarını, modemlerini, internet ve web sistemlerini, telefon sistemlerini ve ilgili ekipmanı olduğu kadar yazılımı, sahip olduğu, yönettiği ya da elde tuttuğu her hangi bir muhafaza ortamında bulunan veri dosyalarını ya da dokümanları da içeren sistemlerden oluşur.

Odamız önümüzdeki üç yıl içinde araştırma ve yönetsel fonksiyonlar için temel önemi olan bilgi iletişimi, depolanması, işlenmesi ve güvenliği için yeni teknolojilerin kullanılarak oluşabilecek risklere karşı önlem almayı ve sürdürülebilir bir sistem kurmayı politik olarak benimsemiştir.