MENU

A.AMAÇ

Yangın Söndürme Cihazının Kullanılması


B.UYGULAMA

Katı madde, sıvı madde, basınç altındaki gazlar ve elektrik akımı yangınlarında kullanılır.

Yanan bölgedeki elektrik akımı kesilir.

Cihazın tetik mekanizmasını kilitleyen pim mühür kopartılarak çıkartılır.

Rüzgar arkada olacak şekilde ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşıp tetiğe basılır.

Püskürtülen toz ateşin alt kısmına tutulur.

Önce ön tarafı sonra arka tarafı tarayarak yangına müdahale edilir.

Tekrar dolum için satıcı firma ile iletişim kurulur.

YANGIN RİSKİNE GÖRE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ DAĞILIMI

Az tehlikeli bölgeler için ; İlk 50 m2 ye bir adet 6 kg lık yangın söndürme cihazı, müteakip her 200 m2 için bir adet 6 kg lık yangın söndürme cihazı kullanılır.

Çok tehlikeli bölgeler için ; İlk 50 m2 ye bir adet yangın söndürme cihazı, müteakip 200 m2 için iki adet 6 kg lık yangın söndürme cihazı konulur.

Kurumdaa hizmet aracı olarak kullanılan ;

Binek otomobillerde 2 kg lık bir adet yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır.

Oturma yeri 14 kişiye kadar olan otolarda 6 kg lık yangın söndürme cihazlardan bir adet bulundurulmalıdır.

Oturma yeri ı 4 kişiden fazla veya tehlikeli madde taşıyan otolarda 6 kg lık iki adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.


BAKIM

Yılda bir değiştirilir / doldurulur.