MENU

 A.AMAÇ

Firmada meydana gelen iş kazalarında ilk yardımın uygulanması


B.KULLANILAN MALZEMELER

İlk Yardım Malzemeleri


C. UYGULAMA

İşletmede meydana gelen iş kazalarında ilk müdahaleyi yapacak olan ilk yardım ekibi belirlenmeli ve duyurulmalıdır.

İlk yardım çantasındaki ilaçların güncelliği ve malzemelerin hijyeniği çok önemlidir.

Sterilizasyonunu kaybetmiş malzeme ve kullanım zamanı geçmiş ilaçlar kontrol edilmeli ve değiştirilmelidir.

İlk yardım müdahalesini yapacak kişinin ilk yardım eğitimini ve sertifikasını almış olması gerekmektedir.

İlk yardım müdahalesine başlanmadan önce hastanın bir sağlık kuruluşuna sevki için gerekiyorsa ambulansa haber verilmesi sağlanmalıdır.

İlk yardım esnasında mümkün olduğu kadar çok bilginin toplanması ve bunların yetkili sağlık personeline iletilmesi gereklidir.

Yapılan ilk yardım müdahalesinin zamanında ve doğru yöntemlerle yapılması gerekmektedir.

Hastayı riskli durumlara sokabilecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

İlk yardım yapılan hasta çok gerekli değilse hareket ettirilmemelidir.