MENU

A. AMAÇ

Üye bilgilerinin güncel olarak tutulması


B. UYGULAMA

1. Bu talimatın uygulanmasından tüm personel sorumludur.

2. Bir üyeden hizmet talebi geldiğinde derhal bilgisayardan Üye Modül Programı’na girilerek üye ile ilgili aşağıdaki bilgilerin tam ve güncel olup olmadığı kontrol edilir:

3. Firma Unvanı

4. Faaliyet adresi

5. İrtibat adresi,

6. Vergi Dairesi ve No

7. Web Adresi (varsa)

8. Tel, faks, e-mail vb iletişim bilgileri

9. İştigal konusu / NACE Sınıfı

10. Firma Yetkililerinin iletişim bilgileri

11. Ticari unvan, faaliyet adresi ve iştigal konusu ile ilgili değişiklik var ise bu değişikliğe ilişkin tescil işlemlerinin başlatılması üyeden talep edilir.

12. Üye bilgileri güncel değilse ve üye tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgeler varsa Üye Bilgi Güncelleme Formu’na doldurulur.

13. Üye bilgi güncelleme formu doldurularak güncellenmiş olan tüm firmalar için üyenin Odadan her hizmet alışında sürekli bilgi teyit edilir ve güncelleme yapılır.

14. Bilgisayarda Üye Modül Programı’nda yeni üyelik bilgileri girilerek güncelliği sağlanır.

15. Üye bilgilerinin güncellenmesi ile ilgili tüm kayıtlar prosedürüne uygun olarak muhafaza edilir.


C. KAYITLAR

Üye Bilgi Güncelleme Formu F.TLM 04.01