MENU

1. AMAÇ

Kurumumuzca kullanılan ve hizmet kalitemizi etkileyen, hizmetin verilmesinde etkin olan demirbaşların, çalışır durumda olmasını sağlamak ve bunu sürekli kılmaktır.


2. UYGULAMA ALANI

OF TSO’da bulunan tüm bölümler.


3. TALİMAT DETAYI

a) Kurumun bakımı yaptırılacak malzemeleri aşağıda yer alan kalemlerden oluşur.

• Bilgisayar ve ekipmanları

• Telefon, Faks ve Santral

• Fotokopi Makinesi

• Klimalar

• Araçlar

• Kombiler

b)Kurumumuzda kullanılan cihaz ve makineler arızalanmaları veya bozulmaları durumunda yetkili servislere yaptırılır.

Hizmet kalitesi ve verimliliğini etkileyen herhangi bir donanımın periyodik bakımları, bakım planı (PLN.01)çerçevesinde yetkili servisinde yaptırılır.

c) Hizmet kalitesi ve verimliliğini etkileyen herhangi bir donanım arızası veya periyodik bakımları, öncelikle donanımdan sorumlu personel tarafından giderilmeye çalışılır. Giderilemiyorsa dışarıdan onarım hizmeti desteği alınır Zimmetli olan kişi tarafından yetkili servisinde yaptırılır.

d) Bakım veya tamir yaptırılan cihaz, bakım ve demirbaşların faturaları muhasebe dosyalarında saklanmaktadır, bu dosyalar daha sonraki bakım, tamir işlemlerinde kontrol sağlar.

e) Cihazı kullanan, sorumluluğu bulunan ve kendisine zimmetlenen ürünlerde meydana gelecek hasarlar, bozulmalar Malzeme/Talep İhtiyaç Formu doldurularak İdari İşler ve Satınalma sorumlusuna bildirilir.

f) Yetkili servislerin ISO 9001;2015 veya TS Yeterlilik Belgeleri sahibi olmaları tercih nedeni olarak değerlendirilir.

g) Kurumumuzdaki cihaz ve makinelerin temizliği, Temizlik hizmeti alınan firma personeli tarafından yapılmaktadır.

f) Onarım tamamlandıktan sonra arızanın tamamen giderilip giderilmediği sorumlu personel tarafından kontrol edilir. Kontrolden sonra bakımı yapılan demirbaş teslim alınır.


4. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Onaylı Tedarikçi Listesi F.07.02

Bakım Planı PLN 01

Bakım Formu F.TLM 06.01