MENU

A. AMAÇ

OF TSO üyelerinin yurt içi-dışında düzenlenen fuarlara, sanayi bölgelerine ve tesislerine yönelik iş gezilerine ve Sanayi ve Ticaret Fuarlarına katılım organizasyon faaliyetlerinin açıklanması.


B. UYGULAMA

1. Bu talimatın uygulanmasından Genel Sekreter sorumludur,

2. Genel Sekreter görsel, yazılı ve elektronik bilgi kaynaklarından iş gezisi yapılması üyeler açısından faydalı olması düşünülen ulusal veya uluslararası muhtemel sanayi ve ticaret bölgeleri, fuarlar, seminerler, konferanslar, kongreler vb. organizasyonları inceleyerek, Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir,

3. Yönetim Kurulu bu bilgilendirmelerin ve Kurulca önerilen diğer organizasyonları da değerlendirerek karar alır,

4. Yurtdışı gezilerde yol ücretlerini odamızın karşılayacağı bir organizasyon gerçekleştirilecekse, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne, gezi ile ilgili onay talep yazısı gönderilir. (Fuar için bu onay yazısına gerek yoktur.) Onay talep yazısına olumlu yanıt alındığında aşağıdaki işlemler sürdürülür.

5. Alınan karar uyarınca, Genel Sekreter ilgili kurum ve kuruluşlarla temas geçerek (T.C. Ticaret Müşavirlikleri vb. gibi) organizasyon faaliyet programını belirler,

6. Yurtdışı gezisi veya fuar katılımı programı doğrultusunda seyahat acentelerinden, ilgili yurtdışı gezisi veya fuar gezisi için teklif çağrısına çıkılır ve fiyat tekliflerinin kapalı zarf ile belirli bir tarihe kadar Oda Genel Sekreterliği’ne sunulması talep edilir. Yönetim Kurulu’nca incelenen yurtdışı gezisi fiyat teklifleri arasından en uygun olanı tespit edilerek ilgili seyahat acentesi tespit edilmiş olur. Fuar katılımı için; fuarlarda sergilenecek malların gümrük ve nakliye işlemleri için, uygun bir firma ile anlaşılarak, bu faaliyetler yaptırılır.

7. Program; faaliyetin tanımı, alanı, katılımcılarda aranan şartlar, ziyaret edilecek kurum ve kuruluşlar, bölgeler, organizasyonlar, ziyaret takvimi, katılım bedeli, yol haritası ve konaklama adresleri ve iletişim bilgileri, programın uygulanmasından sorumlu kişilerin iletişim bilgileri, sorumluluklar bilgilerini içerir,

8. Yurtdışı gezileri ve fuar katılımları etkinliklerinde, katılımcı firma temsilcilerinin seyahat ve konaklama masraflarının karşılanması için ulusal ve uluslararası destekler araştırılarak mevcut desteklerden katılımcı firmaların yararlanmalarının sağlanması için gerekli çalışmalar yapılır.

9. Yapılacak organizasyon ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren üyelere program ve son müracaat tarihini de içeren Fuar ve İş Seyahati Katılım Formu (F.TLM.07.01) gönderilir, Web sitesinde ayrıca yayınlanır.

10. Fuar Ve İş Seyahati Katılım Formu (F.TLM.07.01 ) toplandıktan sonra, Genel Sekreterliğe veya Yönetim Kurulu’na sunulur, Genel Sekreterlikçe veya Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve katılımcılar belirlenerek kendilerine tebliğ yapılır.

11. Katılımcıların seyahatleri ile ilgili gerekli belgeler (Pasaport ve vize için istenen belgeler) toplanır ve vize işlemleri tamamlanır.

12. Gezi sonucunda Genel Sekreterlik ve Dış İlişkiler Sorumlusu tarafından katılımcılarca doldurulmuş olan Fuar İş Seyahati Değerlendirme Anket Formları (F.TLM.07.02) toplatılır. Organizasyon ile ilgili Fuar İş Seyahati Sonuç Raporu(F.TLM.07.03)hazırlanır ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu’na bilgi için sunulur. Gezi raporu, yapılan firmalar arası ticari görüşme sonuçları, varsa yapılan anlaşmalar, programın uygulanması ile ilgili ortaya çıkan genel problemler, ayrıca gezi yapılan bölge ile ilgili temel ticari ve sanayi izlenim bilgilerini içerir.


C. KAYITLAR

Fuar Ve İş Seyahati Katılım Formu (F.TLM.07.01 )

Fuar İş Seyahati Değerlendirme Anket Formları (F.TLM.07.02)

Fuar İş Seyahati Sonuç Raporu(F.TLM.07.03)

Fuar Listesi (F.TLM.07.04)