MENU

A. AMAÇ

Üyenin güzel karşılanması ve memnun aolarak ayrılmasının sağlanma


B. UYGULAMA

1. Personel sorumlu olduğu bölümde mesai saati başlangıcında hazır bulunmalıdır.

2. Mesai başladıktan sonra gelen üyeler güler yüzle ve ismen hitap ederek karşılanır.

3. Gelen üyeye isteği sorulur, talebi dinlenir ve iyice anlaşılır,

4. Üyenin talebi öncelikle yasal açıdan değerlendirilir,

5. Üyenin, üyeliğinin sürüp sürmediği ve aidat borcu olup olmadığı üyelik programından sorgulanır

6. Eğer üyenin yasal durumu uygun ise hizmet başlatılır,

7. Hizmet sürecinde düzenlenen belgeler Genel Sekreter tarafından ya da Genel Sekreter Yardımcısı tarafından onaylanır,

8. Hizmete ilişkin ücret tahsil edilir,

9. Üyeye hizmete ilişkin belge takdim edilir,

10. Üye güler yüzle ve ismen hitap edilerek uğurlanır