MENU

A. AMAÇ

Oda personelinin mesai saat ve kurallarına uymasını sağlamak, takip etmek.


B. UYGULAMA

1. Bu talimatın uygulanmasından Genel Sekreter sorumludur,

2. Of Ticaret ve Sanayi Odasında mesai sabah saat 08.30’da başlar.

3. Oda personeli en geç 08:25’de odada olmalıdır.

4. Personel yaz ve kış saatleri uygulamasında Saat 08:30’da,üyelere hizmet verebilecek şekilde hazır olmalıdır.

5. Her görevli sorumlu olduğu bölümle ilgili günlük hazırlığını yaparak işe başlamadan önce ihtiyaçlarını Genel Sekreterlerine iletirler.

6. Personelin öğle yemeği ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için öğlen 12:00 ile 13:00 arasında Odamız kapalıdır.

7. Öğleden sonra her personel saat: 13:00’da görevli olduğu birimde üyelere hizmet verebilecek durumda hazır olmalıdır.

8. Akşam mesaisi resmi olarak 17:30’da son bulur. Her personel ilgili birimi ile ilgili günlük işlerini bitirdikten sonra mesaisi sona erer.

9. Mesai saatleri dahilinde her personel bulunduğu birimde gelen üyeleri ayakta güler yüzle karşılamalı, arzu ederse ikramda bulunulmalı

10. Üyenin sorunları ivedi olarak en akılcı bir biçimde çözülmelidir.

11. Mesai saatleri dahilinde zorunlu bir sebep olmadıkça kimse bulunduğu birimi boş bırakamaz.

12. Personelin mesai saatlerine uyup uymadığı devam çizelgesi ile takip edilir.

13. Mazeretli ya da mazeretsiz izin kullanmak isteyen personel öncelikle Genel Sekreterin görüşünü almalı, Genel Sekreter olumlu görüş bildirmesi halinde Günlük İzinler (F.05.11) kullanılabilir. Yıllık İzinler (F.05.05) Genel Sekreter olumlu görüş bildirmesi halinde Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayı ile kullanabilir.


C. KAYITLAR

Yıllık İzin Formu F.05.05

Günlük İzin Formu F.05.11

Personel Devam Çizelgesi F.PLN 08.01