OFTSO

Duyuru Listesi

İran’daki Fuarlar

İran’daki Fuarlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin yazılarına atfen, İran’daki önümüzdeki dönemde aşağıdaki uluslararası fuarların düzenleneceği bildirilmektedir. 17. Uluslararası Çiftlik-Kümes Hayvanları ve Sanayiciler Fuarı, 6-9 Eylül 2018, Tahran 17. Uluslararası Konfeksiyon ve Sanayileri Fuarı, 15-18 Eylül 2018, Tahran 10. Uluslararası İçecek, Çay, Kahve ve Sanayileri Fuarı, 15-18 Eylül 2018, Tahran 12. Uluslararası Plastik ve Kauçuk Makine ve Ekipmanları, 24-27 eylül 2018, Tahran 3. İran Expo, 20-23 Ekim 2018, Shahre Aftab fuar Kompleksi, Tahran 18. Uluslararası Ev Gereçleri Fuarı, 22-25 Kasım 2018, Tahran Fuarlara katılım gerçekleştirmek isteyen üyelerimizin İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği (Bay Seyed Hafez Mousavi, Cep:0538 053 14 98 eposta: mousavi54hafez@gmail.com) ile irtibata geçmesi tavsiye edilmektedir. Üyelerimizin bilgilerine sunulur. Devamı

 TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri

TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri

TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri TOBB'dan alınan 17.08.2018 tarih ve 12501 sayılı yazı ile Türkiye İşveren Sendikaları Komisyonunca (TİSK) iletilen bir yazıya atfen; Konfederasyonun kurumsal sosyal sorumluluk alanında farkındalığı artırıp, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilk olarak 2014 yılında uyguladığı "TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri" programının 2018 yılı için başlatıldığı bildirilmektedir. TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri sürecinde proje başvuruların Konfederasyonca 9 Kasım 2018 tarihine kadar kabul edileceği belirtilmektedir. Devamı

ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamaları

ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamaları

Ticaret Bakanlığından alınan, ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamalarına ilişkin bilgidlendirme yazısı üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur. Sayın Üyemiz, TOBB’dan alınan 14.08.2018 tarih ve 12338 sayılı yazıda Ticaret Bakanlığı’nın 70422525-150.01-E.79835 sayı ve 06.08.2018 tarihli yazısına istinaden ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamalarına ilişkin hususlar yer almaktadır. İlgili metnin tamamı aşağıda üyelerimizin bilgisine sunulur. Ticaret Bakanlığından alınan, ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamalarına ilişkin ilgide kayıtlı yazıda aşağıdaki hususlar yer almaktadır: ‘Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 04/08/2018 tarihli ve 2018/14185097 sayılı yazıda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye’de yargı süreci devam eden bir şahsın yakalanmasını ve tutukluluğunu gerekçe göstererek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında yaptırım kararı alığından bahisle; ‘’Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe sayan, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin doğasına tezat düşen bu karara, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak, aynıyla mukabele edilmesinin uygun olacağının değerlendirdiği belirtilmektedir.’’ ‘‘Aynı yazıda devamla, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e ilişkin olarak; diğer tedbirlerin yanında, Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her tülü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunmasının yasaklanmasına yönelik tedbirlerin alınması talep edilmektedir.’’ ‘’Bu itibarla, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile İç Güvenlik Bakanı Kirstjen M. Nielsen’in kendileri ve/veya sahibi, ortağı, yöneticisi olduğu şirketlerle hiçbir surette ticaret yapılmaması gerekmektedir.’’ Üyelerimize duyurulur. Devamı

Burundi İktidar Partisi Genel Sekreteri ile Toplantı

Burundi İktidar Partisi Genel Sekreteri ile Toplantı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Burundi İktidar Partisi Genel Sekreteri General Evariste Ndayishimiye’nin Ankara’ya gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, 17 Ağustos 2018 Cuma günü, saat 14:00’te TOBB ev sahipliğinde, TOBB İkiz Kuleler Binasında bir toplantı düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir. Söz konusu toplantıda, Sn. Ndayishimiye’nin Türk şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek potansiyel iş imkanları üzerinde fikir alışverişinde bulunması öngörülmektedir. Anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin 16 Ağustos 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar TOBB’a (Damla Tufan, Tel:0312 218 22 26, e-posta: damla.tufan@tobb.org.tr) bilgi vererek kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Devamı

ST Veri Analizi Projesi

ST Veri Analizi Projesi

Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) hükümlerince zorunlu hale gelen sayısal takograf (ST) uygulaması kapsamında, ST sürücü, şirket, servis ve denetim kartlarının sahiplerine ulaştırılması ile ilgili iş ve işlemler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülmektedir. 2017/KDGM-4/ST sayılı Genelgenin 5. Maddesi hükmünce ST kartı sahipleri, ST sürücü kartlarında kaydedilen verileri en çok 25 günde bir Kart Verme Otoritesine gönderecektir. Bununla birlikte, ST sürücü kartlarında kaydedilen veriler, araç sahibi şirketler tarafından da Kart Verme Otoritesine gönderilecektir. Araç yetki belgesi sahipleri, sürücülere ait verilerin aktarılmasından sürücüleriyle birlikte sorumlu olacaktır. Diğer taraftan, söz konusu Genelgenin 5. Maddesinin 1. Paragrafında yer aldığı üzere, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesine kaydedilmiş araç ünitelerinde kaydedilen verileri, şirket kartı kullanmak suretiyle, geriye doğru 365 günlük veriyi içerecek şekilde ve üçer aylık periyotlarla dijital ortamda arşivleyecek ve bu veriyi ayda bir Kart Verme Otoritesine gönderecektir. Bu uygulama, yük taşımacılığı yapan sürücü ve şirketlerin yanısıra yolcu taşımacılığı yapan sürücü ve şirketler için de geçerli olacaktır. Söz konusu verilerin yükleneceği temel enstrüman, internet sitesi üzerinden sağlanan alan olup, http://staumanaliz.tobb.org.tr adresinden erişilmektedir. Söz konusu projenin birinci aşamasında veriler toplanmaya başlanmış olup, veriler üzerinde yapılacak analizler sonucu sorumluların yaptırımlarla karşılaşması muhtemeldir. Veri yüklemeleri sırasında linkte verilen ST Veri Yükleme Kılavuzundan (http://staumanaliz.tobb.org.tr/Content/Veri%20Yukleme%20K%C4%B1lavuzu.pdf ) faydalanılabilecektir. Sürücü kartlarından veri indirilmesini teminen ülkemizde sürücülerimizin kolay erişimine açık alanlarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordinasyon halinde veri indirme kioskları yerleştirilecek olup, ilk kiosk Ankara Lojistik Üssü'nde Kazan'da kurulmuştur. Söz konusu kiosklardan sürücülerimizin kolaylıkla yükleme yapabilmeleri amacıyla ilk aşamada 39 noktada daha hizmet vermeye başlanılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Devamı

Gürcistan Küresel Ticaret ve Yatırım Forumu

Gürcistan Küresel Ticaret ve Yatırım Forumu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, Gürcistan İş Kadınları Derneği tarafından, 5-6 Ekim 2018 tarihleri arasında Tiflis Biltmore Otel’de “Business Sustainability – A Key Business Value of the 21st Century” konulu Küresel Ticaret ve Yatırım Forumunun düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir. Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi ve program TOBB web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları-Gürcistan bölümünde yer almaktadır. Üyelerimizin bilgilerine sunulur. Devamı

COSME Programı Çağrısı

COSME Programı Çağrısı

Sayın Üyemiz, TOBB’den Odamıza iletilen yazıda, Avrupa Birliği COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekaber Edebilirliği) Programı kapsamında “Uluslar arası Tematik Turizmin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi: Turizm ile Kültürel/ Yaratıcı Endüstriler Arasındaki Sinerjilerin Kullanılması” başlıklı bir proje teklif çağrısı yayınlandığı belirtilmiştir. Söz konusu teklif çağrısı, turizm ve kültürel/ yaratıcı sektörlerdeki KOBİ’ler arasında, uluslar arası çapta işbirliğine odaklanan, yenilikçi, somut turizm olanaklarının geliştirilmesini ve teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Proje süresi 18-24 ay arasında olup, her bir proje için en fazla 400.000 Avro hibe desteği ayrılmıştır. COSME Programının ulusal koordinatörü olan KOSGEB tarafından projeye ilişkin olarak hazırlanan bilgi notu ekte yer almakta olup, proje çağrı metnine https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-toursyn-2018-3-01_call_text.pdf linkinden ulaşabilirsiniz. Bilginize sunarız. Devamı

İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeler için 16. Ticaret Fuarı

İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeler için 16. Ticaret Fuarı

Sayın Üyemiz, Odalar Birliği’nden aldığımız bir yazıda, Irak Hükümeti’nin himayelerinde, Irak Fuarlar ve Ticari Hizmetler Devlet Kurumu ve ICDT işbirliğinde, ‘İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeler için 16. Ticaret Fuarı’nın 7-13 Nisan 2019 tarihinde Irak, Bağdat’ta düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda fuar alanının metrekare fiyatları aşağıdaki gibi sunulmuş olup, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıda isim ve iletişim bilgileri yer alan görevliden ulaşılabilmektedir: Donanımlı fuar alanının metrekare fiyatı: 150 ABD Doları Donanımsız kapalı alanının metrekare fiyatı: 100 ABD Doları Boş alanın metrekare fiyatı: 60 ABD Doları Sözkonusu fuarı başvuru formuna, www.tobb.org.tr ‘hizmetler’ başlığı altındaki ‘Uluslararası İş İmkanları/ Yurtdışı Etkinlikler bölümünde yer almaktadır. Ammar Makhlouf Soufi İçişleri Departmanı Müdür Yardımcısı Irak Fuarlar ve Ticari Hizmetler Devlet Kurumu Cep telefonu: +964 7800 72 82 76 e-mail: iraqifairs@gmail.com, interior.fairs@yahoo.com Devamı

Bosna Hersek 25. Uluslararası ZEPS 2018 Fuarı

Bosna Hersek 25. Uluslararası ZEPS 2018 Fuarı

Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda; “25. Uluslararası ZEPS 2018 Fuarı” ve “15. Uluslararası Metal Fuarı ZEPS Intermetal 2018”in, 2-6 Ekim 2018 tarihleri arasında Bosna Hersek'in Zenica şehrinde gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Anılan etkinlik kapsamında ürün ve hizmetlerin tanıtılarak yeni işbirliklerine zemin hazırlanması mümkün olacaktır. Söz konusu Fuar hakkında detaylı bilgiye www.zeps.com adresinden ulaşılabilmektedir. Devamı

Karadağ Budva da düzenlenecek İnşaat Fuarı

Karadağ Budva da düzenlenecek İnşaat Fuarı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden(TOBB) Odamıza iletilen yazıda; Karadağ'ın Budva şehrinde, 19-23 Eylül 2018 tarihlerinde 40. İnşaat Fuarının düzenleneceği bildirilmekte ve Podgoritsa Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimiz kanalıyla bilgi edindiğini belirterek başvuru yapacak olan Türk firmalarına %30 oranında indirim sağlanacağı belirtilmektedir. Yazıda devamla, anılan Fuara katılımın, ülkemiz firmalarına sadece Karadağ pazarı için değil, Batı Balkan bölgesi inşaat ve yapı malzemeleri pazarına yönelik iş bağlantıları kurma konusunda katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Söz konusu Fuar hakkında detaylı bilgiye http://jadranskisajam.co.me/index.php/en/exhibitions/civil-engineering-fair.html adresinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Devamı