OFTSO

Duyuru Listesi

İmalat Yapan Üyelerimizin Dikkatine!

İmalat Yapan Üyelerimizin Dikkatine!

7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa Geçici Madde eklenerek Sanayi siciline kayıt olmamış işletmelere herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkanı getirilmiştir. Sanayi siciline kaydı uygun olan işletmeler yukarıda belirtilen muafiyetten yararlanabilmek için 01 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kaydolarak belgelerini alabilirler. Devamı

Mısır Üretici Kayıt Sistemi

Mısır Üretici Kayıt Sistemi

TOBB'dan gelen yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına istinaden, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Mısır'a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulamasının 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu ve konu hakkındaki çalışmaların bu tarih itibariyle yapılmaya başlandığı iletilmektedir. Söz konusu yazıda, belirtilen kayıt sistemine halihazırda 357 firmanın kaydının onaylandığı, 148 firmanın ise onay beklediği iletilmektedir. Bu çerçevede, Mısır Üretici Kayıt Sistemi'ne başvuru işlemlerini tamamlayan Odamız üyesi firmaların güncel durumlarını sorgulamak ve firmalarımıza sisteme kabul edilip edilmedikleri bilgisini e-posta ile vermek, ayrıca söz konusu sisteme yeni başvuruda bulunan firmaların başvuru durumlarını takip etmek amacıyla en geç 04.06. 2018 tarihine kadar disticaret@tobb.org.tr adresine iletilmesi rica olunur. Devamı

Beton Pompa Operatörü Taslak Ulusal Yeterlilik

Beton Pompa Operatörü Taslak Ulusal Yeterlilik

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası(İNTES) tarafından, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında; Beton Pompa Operatörü (Seviye 3) mesleğinde taslak ulusal yeterlilik hazırlanmıştır. Söz konusu taslağa www.intesmym.org.tr (Haberler) adresinden ulaşılabilmekte olup, konuya ilişkin Odamız görüşleri talep edilmiştir. Konu ile ilgili bilgi edinilmesini ve bahse konu taslak yeterliliğin incelenerek, varsa görüşlerinizin, yukarıdaki internet sitesinde yer alan ilgili "Görüş ve Değerlendirme Formu" doldurulmak suretiyle, en geç 30 Mayıs 2018 tarihine kadar oftso@tobb.org.tr adresine gönderilmesi hususunu, Bilgilerinize sunarız. Devamı

 BİLİM VE TEKNOLOJİ İŞLERİ İLE İLGİLİ DİĞER İŞLER HK.

BİLİM VE TEKNOLOJİ İŞLERİ İLE İLGİLİ DİĞER İŞLER HK.

Sayın Üyemiz; T.C. Trabzon Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayiinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ve 17/2/2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiğinden bahisle Yönetmelik kapsamında uygulanacak sanayi ve teknoloji katılımına ilişkin konular hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı STK Rehberi hakkında ilimizde yer alan sanayicilerimizin bilgilendirilmesi, ayrıca “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ile ilgili tüm hususlarda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı ile temasa geçilebileceği belirtilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Devamı

Suveyş Kanalını Transit Geçen ve Akabe limanına yönelen gemilere uygulanan teşvikler Hk.

Suveyş Kanalını Transit Geçen ve Akabe limanına yönelen gemilere uygulanan teşvikler Hk.

“Bilindiği üzere, Ürdün tarafınca Akabe Limanının Türk gemilerince daha sık kullanılması ve Akabe ile Türk limanları arasında Ro-Ro hattı kurulması konuları ikili platformlarda gündeme getirilmekte olup ülkemizce cevaben Akabe limanında maliyetlerin yüksek olduğu hususu Ürdün makamlarının dikkatine getirilmektedir. Konuya ilişkin olarak Ürdün tarafınca Dışişleri Bakanlığına gönderilen Ürdün Büyükelçiliği Notasında, Süveyş Kanal Otoritesinin Süveyş Kanalını transit geçen ve Akabe Limanına yönelen gemilere verilen teşvikler kapsamında, Akabe Limanına uğrayan kuru yük, gezinti ve konteyner gemilerine uygulanan kanal transit ücretlerinde %50 indirim sağlayan anlaşmayı Ürdün'le yenilemeyi kabul ettiği ve indirimin sadece Ürdün bayrağı taşıyan gemilere değil Akabe Limanına uğrayan tüm gemilere uygulanacağı belirtilmekte, buna ek olarak Mısır ve Ürdün arasındaki kesin ve karşılıklı anlaşmalar dâhilinde, Arap Köprüsü Denizcilik Şirketi (Arab Bridge Maritime Company)'ne ait gemilere başka teşvikler de verilmiş olabileceği ve buna ilişkin olarak anılan şirketten bilgi temin edilebileceği ifade edilmektedir. Söz konusu Ürdün Büyükelçiliği Notası birliğimiz web sayfası(www.tobb.org.tr) ''Hizmetler'' başlığı altındaki ''Uluslararası İş İmkanları/Ülke Duyuruları'' bölümünde yer almaktadır.” Devamı

ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı SelectUSA Zirvesi 2018

ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı SelectUSA Zirvesi 2018

Sayın Üyemiz, ABD İstanbul Konsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nden aldığımız e-postada, Amerikan Ticaret Müsteşarlığı olarak Amerika’da yatırımı destekledikleri Select USA (https://www.selectusa.gov/welcome) programı kapsamında, Amerika’ya Türk iş adamlarından oluşan bir delegasyon ile SelectUSA Summit’e katılım ile ilgiliaşağıda yer alan bilgiler iletilmiştir. Select USA YatırımZirvesi Hakkında: Select USA Programı ABD’ye yatırım yapmanın avantajlarını ortaya koyarken Türk firmalara ücretsiz danışmanlık hizmetleri verir. ABD’de yatırım yapmak isteyen ya da mevcut islerini büyütmek isteyen iş sahiplerine, iş yeriaçma ve genişletme sürecinde lojistik prosedürü anlamalarına yardımcı olmayı amaçlar. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 2018 Select USA Yatırım Zirvesi 22 Haziran 2018 tarihinde ABD'nin Washington D.C. bölgesinde gerçekleşecektir. (https://www.selectusa.gov/selectusa-summit) Üst düzey iş dünyası ve hükümet liderleri son eğilimler hakkında görüşlerini sunarken zirve, ABD’nin dört bir yanında bulunan yatırım fırsatlarını sergileyecek. Zirve, iş geliştirmek isteyen yetkilileri bir araya getirerek kaynaklar ve teşvikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak. Önceden programlanan birebir görüşmelerle yatırımcılara, ilgili oldukları eyaletler hakkında bilgi edinip yatırım projelerini eyalet kalkınma ajansı yetkilileriyle paylaşma ve daha fazla bilgi edinme imkanı sunacaktır. Kayıt için lütfen aşağıdaki bağlantıyı takip ediniz: http://www.selectusasummit.us/apply/ Zirve Programı hakkında detaylı bilgi için: https://www.selectusasummit.us/agenda-overview/ Ayrıca 2018 SelectUSA Yatırım Zirvesi çerçevesinde farklı eyaletlerde yan etkinlikler düzenleniyor bu etkinlikler hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıdan bulabilirisiniz. Belirtilen bu etkinliklere katılma durumunuz olursa lütfen aşağıda belirtilen yetkili ile irtibata geçiniz. https://connect.eventtia.com/en/dmz/selectusaspinoff/website Kayıtlarda ilk baş vuranlara öncelik verilecektir, bu nedenle bir an evvel kayıt olmanızı tavsiye ederiz. Daha fazla bilgi için Gökçe Tuncer’e ulaşabilirsiniz: Gökçe Tuncer: Gokce.Tuncer@trade.gov Ticaret Uzmanı ABD Istanbul Konsolosluğu Ticaret Ataşeliği T: +90 212 335 9133 C: +90 532 347 6934 Devamı

Atık Yönetmeliği Uygulaması

Atık Yönetmeliği Uygulaması

Çevre ve Şehircilik BakanlığTnın ilgi (a)’da kayıtlı yazısında; ilgi (b) ve (c)’de kayıtlı yazılarında, görev ve sorumluluklarında bulunan atık yönetimine ilişkin birçok iş ve işlemin Bakanlığın Çevre Bilgi Sistemi içerisinde yer alan Atık Yönetim Uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak yürütülmekte ve takip edilmekte olduğundan bahsedilmekte ve bu kapsamda atık üreticisi konumunda olan tüm kamu kurumlan ile devlet ve vakıf üniversitelerinin Çevre Bilgi Sistemine kayıt işlemelerini gerçekleştirmelerinin önemine dikkat çekildiği ifade edilmektedir. Bilindiği üzere 2872 sayılı Çevre Kanunu, 02.04.2015 tairh ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği ve 20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ, atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde taşınması zorunluluğundan bahsetmekte ve atık taşıma ile geri kazanım/bertaraf işlemini gerçekleştiren tesislerin lisans işlemi ile kayıt altına alınması zorunluluğunu dile getirmektedir. Bu kapsamda 2009 yılından beri atık beyan işlemlerinin Bakanlık tarafından çevrimiçi olarak hazırlanan Atık Yönetim Uygulaması sistemi ile gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Bununla birlikte 2016 yılı itibariyle Uygulama altında yeni bir modül olarak Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT)’nin eklendiği ifade edilmektedir. Uygulamaya eklenen bu modül ile birlikte tüm tehlikeli atıkların mobil cihazı bulunan lisanslı atık taşıma firmaları tarafından söz konusu sistem kullanılmak suretiyle taşınmakta olduğu ve bu sayede tüm tehlikeli atık taşıma işlemlerinin taraflarınca uygulama üzerinden anlık olarak takip edilebildiği hatırlatılmaktadır. Aynı zamanda Atık Yönetim Uygulaması yazılımında yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması ile uzun zamandan beri yürürlükte olan basılı Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) kullanımına son verildiği ve sistem içerisinden otomatik olarak üretilen Taşıma Numarası ile kayıt oluşturulması işlemine başlandığı ifade edilmektedir. Söz konusu husus 05.01.2018 tarihinde Bakanlığın web sayfasında yapılan Duyuru ile tüm kullanıcılara duyurulmuştur.Bu kapsamda Atık Yönetimi Yönetmeliği ekinde yer alan listelerde tehlikeli sınıfında bulunan tüm atıkların lisanslı ve mobil cihaz takılı atık-taşıma araçları ile MoTAT üzerinden taşınması gerektiği ifade edilmektedir. Oda ve Borsalarımzda oluşan tüm tehlikeli atıkların lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisine gönderilmesi işlemlerinin Atık Yönetim Uygulaması (ATYÖN) ekranı sol menüsünde yer alan “Atık Gönderim İşlemleri/Taşıma Talebi Ekleme” başlığından yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili hazırlanmış olan Yardım Videoları ile Kullanım Kılavuzlarına aynı ekrandan ulaşılabilmektedir. Devamı

Nijerya Doğrudan Yatırımcılar Zirvesi Etkinliği, 21-23 Mayıs 2018

Nijerya Doğrudan Yatırımcılar Zirvesi Etkinliği, 21-23 Mayıs 2018

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 16.04.2018 tarihli ve 46473657-724.01.01-E.39999 sayılı yazısına istinaden TOBB'dan alınmış olan 03.05.2018 tarih ve 6871 sayılı yazıda; Abuja Ticaret Müşavirliği tarafından, 21-23 Mayıs 2018 tarihlerinde, Abuja'da, Nijerya Federal Devlet Başkanı, Federal Devlet Başkan Yardımcısı ve Sanayi Ticaret ve Yatırım Bakanı katılımlarıyla, Nijerya Yatırım ve Promosyon Komisyonu (NIPC) organizasyonunda "Doğrudan Yatırımcılar Zirvesi" adlı bir etkinlik düzenleneceği ifade edilmektedir. Yazıda devamla, bahse konu etkinlik kapsamında Nijerya'da önde gelen enerji, ulaşım, imalat, bilgi teknolojileri ve tarımsal sanayi gibi sektörlerin ön planda olacağı ve bu sektörler için yapılması planlanan projelere yer verileceği belirtilmiş olup, bu etkinlik ile uzun dönemli yatırımların Nijerya'ya çekilmesinin ve politika yapıcılar ile yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. Etkinliğe ilşkin detaylı bilgiye, TOBB internet sitesinin (www.tobb.org.tr) "Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları-Nijerya" bölümünden ulaşılabileceği ifade edilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Devamı

 Maputo/Mozambik Uluslararası Fuarı

Maputo/Mozambik Uluslararası Fuarı

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 30.04.2018 tarihli ve 46473657-724.01.01-E.44680 sayılı yazısına istinaden TOBB'dan alınan 03.05.2018 tarih ve 6854 sayılı yazıda; Mozambik'in başkenti Maputo'da, Maputo Ticaret Müşavirliği tarafından, "Mozambik Yatırım ve İhracatı Teşvik Merkezi (APIEX)" organizasyonunda, Maputo Uluslararası Fuar Merkezi'nde, 27 Ağustos – 2 Eylül 2018 tarihleri arasında, 1964 yılından itibaren her yıl gerçekleştirilen "Maputo Uluslararası Fuarı (FACIM)" adlı bir etkinlik düzenleneceği bildirilmektedir. Yazı devamında, söz konusu fuarla ilgili detaylı bilgi edinmek isteyenlerin "maputo@ekonomi.gov.tr" e-posta adresi ile iletişime geçebileceği belirtilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Devamı

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği kapsamında İdari Eğitim

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği kapsamında İdari Eğitim

04.09.2018 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği kapsamında Bakanlık tarafından 2018 yılı Mayıs ayında İdari Eğitim planlanmakta olup eğitime katılım için başvurular Trabzon Bilim, Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü tarafından alınacaktır. 2018 vılının Mayıs döneminde planlanan İdari Eğitim için duyuru Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında (https://msgm.sanayi.gov.tr/) yayınlanmış olup müracaatların 03/05/2018 tarihine kadar Trabzon Bilim, Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir. Devamı