OFTSO

Duyuru Listesi

Basis Softexpo 2018

Basis Softexpo 2018

Sayın Üyemiz, Bangladeş Ankara Büyükelçiliği’nden 10.02.2018 tarih ve 5745-12 sayı ile Odamıza gönderilen bilgilendirmede; 22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Bangladeş’in Dakka şehrinde BASIS -Bangladeş Yazılım ve Enformasyon Hizmetleri Birliği- SoftExpo Fuarı’nın düzenleneceği belirtilmiştir. Yazıda devamla; söz konusu fuara bu yıl bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren 200’den fazla yerli ve yabancı firmanın katılımının, 200.000’den fazla kişinin de ziyaretinin beklendiği belirtilmiştir. Söz konusu fuar ile ilgili detaylı bilgilere www.softexpo.com.bd adresinden ulaşılabilmektedir. Üyelerimizin bilgilerine sunarız. Devamı

9. Saraybosna İş Forumu

9. Saraybosna İş Forumu

Sayın Üyemiz, TOBB tarafından Odamıza iletilen 12.02.2018 tarihli e-postada, Saraybosna Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgilere göre, 24-27 Nisan 2018 tarihlerinde Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Bosna Bank International ve İslam Kalkınma Bankası işbirliği ile 9. Saraybosna İş Forumu düzenlenecektir. Odağında yabancı yatırımların teşviki ve Güneydoğu Avrupa’da yer alan ülkeler arasındaki ekonomik bağların ve karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi, 30 farklı ülkeden gelecek katılımcılar arasında diyalog kültürünün canlandırılması olan ve Bosna Hersek’in yabancı yatırımcılara tanıtılması vasıtasıyla ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulması amaçlanan 9. Saraybosna İş Forumu’na çevre ve bölge ülkelerden işadamlarının katılımı beklenmektedir. Söz konusu foruma ilişkin ayrıntılı bilgilere www.sarajevobusinessforum.com adresinden ulaşılabilmesi mümkün bulunmaktadır. Saygılarımızla Devamı

ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

  5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 10.Maddesi 3. Fıkrası; “İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın Ocak ayı içinde yerine getirilmesinden Oda Yönetim Kurulu sorumludur.” hükmünü amirdir. Bu çerçevede, 2016 ve 2017 yıllarında tahakkuk eden aidat borçlarını ödememiş olan üyelerimizin, 30.01.2018  tarihine kadar aidat borçlarını ödemeleri, adres ve durumları tespit edilememiş olan üyelerimizin de güncel adres ve durumlarını tescil ettirerek odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu yasa gereği yukarıdaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin kayıtları askıya alınarak üye isimleri meslek gruplarından ve seçmen listelerinden silinecektir. Üyelerimize önemle duyurulur. Yönetim Kurulu Devamı

İthalat Denetim Rehberleri Duyurusu

İthalat Denetim Rehberleri Duyurusu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’dan aldığımız 13.02.2018 tarih ve 0412/2667 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan TOBB’a iletilen kayıtlı yazıya istinaden, 2018 yılında hazırlanan ithalat denetim rehberlerine Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sisteminin (TAREKS) ana ekranı sağ üst köşesinde yer alan yardım butonu (i) aracılığıyla ulaşılabileceği belirtilmekte olup, söz konusu rehberlerdeki hükümlerin 05.02.2018 tarihi itibariyle uygulamaya girdiği kaydedilmiştir. Üyelerimizin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla, Devamı

Türkiye-Bangladeş KEK 5. Dönem Toplantısı

Türkiye-Bangladeş KEK 5. Dönem Toplantısı

TOBB’nin 15.02.2018 tarihli ve 411/2852 sayılı yazısında ‘‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi” (KEK) 5. Dönem Toplantısının, 11-12 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Bahse konu toplantının üyelerimizin görüş, öneri ve şikayetlerinin Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere 23 Şubat 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize (Fax: 0312 218 22 09, E-posta: basak.onur@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız. Devamı

Kenya’da Gerçekleştirilmesi Öngörülen Etkinlikler

Kenya’da Gerçekleştirilmesi Öngörülen Etkinlikler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Kenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin yazısına atfen, Kenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından, ticaret fuarları ve sergilere, Türkiye-Kenya arasındaki farkındalığı artırmak ve iki ülke iş dünyası arasındaki ortaklık kurma yollarından bir tanesi olarak dikkat çekilmekte olup, 2018 yılı içerisinde Kenya’da gerçekleştirilmesi öngörülen etkinlikler sıralanmaktadır. Bu itibarla, 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen etkinlikler TOBB internet sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları Kenya” bölümünde yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Devamı

“Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog En İyi Uygulama Yarışması”

“Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog En İyi Uygulama Yarışması”

Sayın Üyemiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Çalışma Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcısı olduğu, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) teknik desteği ile yürütülen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında işyerinde bilgi paylaşımı, danışma, ortak karar alma ve toplu müzakere gibi farklı kademelerde gerçekleştirilebilecek sosyal diyalog uygulamalarının yarışma jürisi tarafından belirlenerek kamuoyuna duyurulması amacıyla “Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog En İyi Uygulama Yarışması” düzenleneceği belirtilmektedir. Detaylı bilgilere www.sosyaldiyalog.org ve www.csgb.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilecek olan söz konusu yarışma, Türkiye’de şirket düzeyinde sosyal diyalog mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla mevcut şirket uygulamalarının belirlenmesi ve iyi uygulamaların tespit edilerek kamuoyuna tanıtılması yoluyla desteklenmesi amacını taşımaktadır. Devamı

Rusya Eylem Planı 2018-2023

Rusya Eylem Planı 2018-2023

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticaret hacminin 2023 yılına kadar 100 milyar ABD dolarına çıkarılması hedefi doğrultusunda, Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2018-2023 yıllarını kapsayan Eylem Planı önerisinin iletildiği belirtilmiştir. Konuya ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek isteyen üyelerimizin 15 Şubat 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar eposta yoluyla oftso@tobb.org.tr adresine göndermesi gerekmektedir. Devamı

Yatırımcıya Tahsis

Yatırımcıya Tahsis

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; İlgi yazı ile Zonguldak İli Sınırları içerisinde yer alan ve ilgi yazı ekinde konumu gösterilen 607 hektar büyüklüğündeki alan 16/07/2012 tarihli ve 2012/3574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Filyos Endüstri Bölgesi ilan edildiği, söz konusu bölgede yer alacak üretim sektörlerinin belirlenmesine müteakip yatırımcılara tahsis işlemlerinin başlayacağı belirtilmektedir. İlgi yazı ve ekleri https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/SayfalarlDuyurular.php web adresine yüklenmiş olup, konu ile ilgilenen firmaların ve yatırımcıların Odamız ile irtibata geçmeleri rica olunur. Devamı

 Küba Yatırım Rehberi

Küba Yatırım Rehberi

TOBB'dan gelen yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığının yazısına istinaden Küba Yatırım Rehberi iletilmektedir. Küba Dış Ticaret ve Yatırımlar Bakan Yardımcısı Ilena Nunez tarafından iletilen söz konusu rehbere TOBB web sitesinin (https://tobb.org.tr/) sağ panelinde yer alan "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Ülke Duyuruları/Küba" başlığından ulaşılabilmektedir. Devamı