OFTSO

Duyuru Listesi

ABD’nin İran Politikası ve İran Yaptırımları Hk. Toplantı

ABD’nin İran Politikası ve İran Yaptırımları Hk. Toplantı

​ İlgi :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 'nin 13.07.2018 tarihli ve 10749 sayılı yazısı İlgi yazı ile, -TOBB, ABD Ankara Büyükelçiliği ve ABD Ticaret Odası işbirliğinde, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü, saat 18:30'da TOBB ikiz Kuleler' de, ABD Hazine ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin katılımı ile bir çalışma yemeği gerçekleştirileceği, -Söz konusu çalışma yemeğinde ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından ABD'nin İran politikası ve İran yaptırımları hakkında bilgiler verilmesinin öngörüldüğü, -Katılım sağlamak isteyen Üyelerimizin EK-2'de veya TOBB web sitesinin (www.tobb.org.tr) "Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları-İran ve ABD" bölümünde yer alan katılım formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak, 17 Temmuz 2018 Salı günü mesai bitimine kadar e-posta yoluyla TOBB (iran@tobb.org.tr )'a iletmeleri istenmektedir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Devamı

A.TR Dolaşım Belgelerinin Geçerlilik Süresi

A.TR Dolaşım Belgelerinin Geçerlilik Süresi

TOBB’dan10.07.2018 tarihinde alınan yazıda, 23 Mayıs 2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 148 Seri numaralı Gümrük Genel Tebliği’nin 5. maddesinin 4. Fıkrası b bendi uyarınca Odalar tarafından satılan ve 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan A.TR Dolaşım Belgelerinin elektronik sistemde geçersiz statüde yer alacağı açıklanmıştır. Bu defa, anılan Tebliğ yayınlanmadan önce satış işlemi yapılan ve hâlihazırda firmaların/gümrük müşavirlerinin stoklarında yer alan A.TR Dolaşım Belgelerine dair yapılacak işlemler hakkında TOBB tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı ile 148 Seri numaralı Gümrük Genel Tebliği’nin yayımlandığı 23 Mayıs 2018 tarihinden önce Odalarca firmalara/gümrük müşavirlerine satılan A.TR Dolaşım Belgelerinin satış işleminin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile kullanılabilmesi uygun görülmüştür. 23 Mayıs 2018 tarihi ve sonrasında Odalar tarafından satışı yapılan A.TR Dolaşım Belgelerinin geçerlilik süresi ise bahse konu tebliğin 5. maddesinin 4. Fıkrası b bendi uyarınca 6 aydır. Üyelerimize önemle duyurulur. Devamı

Afrika İçi Ticaret Fuarı

Afrika İçi Ticaret Fuarı

TOBB'dan Odamıza gelen yazıda, Afrika içi ticaretin geliştirilmesi (BIAT) eylem planının tavsiyeleri çerçevesinde Afrika İhracat ve İthalat Bankası’nın (Afreximbank) AfB Komisyonu’nun desteğiyle Afrika İçi Ticaret Fuarı’nı (Intra – African Trade Fair – IATF) başlattığı, fuarın 11-17 Aralık 2018 tarihinde Kahire’de Mısır Uluslararası Sergi Merkezi’nde gerçekleşeceği, fuara 1000 katılımcı 70.000’den fazla ziyaretçi çekmesinin planlandığı, kıta içi ticareti artırma potansiyeli bulunan fuara ilişkin ayrıntılı bilgiye www.intrafricantradefair.com sayfası üzerinden ulaşılabileceği belirtilmektedir. Devamı

Futurallia Tunisia 2018 İş Forumu Hk.

Futurallia Tunisia 2018 İş Forumu Hk.

Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen yazıda; Fransa, Belçika, Romanya, Polonya, Kanada, ABD ve Katar gibi ülkelerde gerçekleştirilen FUTURALLIA İş Forumunun FUTURALLIA TUNISIA 2018 adıyla bu yıl 14-16 Kasım 2018 tarihleri arasında Başkent Tunus Laico Otel’de düzenleneceği bildirilerek, forum hakkında aşağıdaki bilgiler verilmektedir. - Foruma Afrika, Avrupa, Mağrip, Orta Doğu, Asya ve Amerika’dan 600’den fazla kişinin katılması öngörülmektedir. -Forum kapsamında, 8000’den fazla iş görüşmesi planlanmakta olup, gıda işleme endüstrisi, sağlık, dijital teknoloji, yenilenebilir enerji, başta olmak üzere pek çok sektörden katılım beklenmektedir. - Etkinliğe katılmak isteyenlerin (Tel: +216 31 388 100/+216 31 388 101 E-Posta: çonneçtinternational@connect.org.tn websitesi: www.futurallia2018.com) iletişime geçmeleri gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Devamı

70. IRU Dünya Kongresi

70. IRU Dünya Kongresi

TOBB’dan gelen kayıtlı yazıda, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından 6-8 Kasım 2018 tarihleri arasında Umman - Maskafta 70. IRU Dünya Kongresi düzenleneceği belirtilmektedir. Yazıda, ekonomilerin lokomotif sektörlerinden biri olan karayoluyla yolcu ve yük taşımacılığında küresel ölçekte önemli bir rol oynayan ülkemizin ve sektör temsilcilerimizin, anılan Kongrede temsilinin önem arz ettiği vurgulanmıştır. Lojistik, yolcu ve yük taşımacılığı ve bilgi teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren ülkemiz firmalarının, dünya çapında bilinirliklerini ve rekabet güçlerini arttırarak, küresel düzeyde kamu ve özel sektör paydaşları ile bir araya gelme fırsatından yararlanmaları amacıyla çeşitli sponsorluk paketleri hazırlandığı bildirilmektedir. Söz konusu organizasyona katılmak isteyen firmalarımız, Türkiye Odaları Borsalar Birliği personeli Elif Tangil (elif.tangil@tobb.org.tr) ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederim. Devamı

INOTEX 2018

INOTEX 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yazısına istinaden TOBB’dan alınan 27.06.2018 tarih ve 9834 sayılı yazıda Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Sekretaryasının yazısına atfen, 5-7 Temmuz 2018 tarihlerinde Tahran'da gerçekleştirilecek olan 7. Uluslararsıİnovasyon ve Teknoloji Fuarı beraberinde “Iran NationalTechnomartCentre” tarafından yenilenebilir enerji ve teknoloji alanında 2. İş Teknolojileri Toplantısının (2nd Business Technology Meeting in thefield of RenewableEnergy, Technologies andAchievements) düzenleneceği belirtilmektedir. Yazıda devamla, söz konusu etkinliklere ilişkin D-8 Teknoloji Transferi ve Bilgi Değişim Ağı (TTEN) Sekretaryasının resmi yazısının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin web sitesinde (www.tobb.org.tr) sağ paneldeki “Hizmetler” başlığı altındaki Uluslararası İş İmkanları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebilmekte olduğu, fuar hakkında güncel bilgilerehttp://www.inotex.com web adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir. Devamı

İkinci El Motorlu Kara Tasitlari Alim Satim İsini Yuruten Kisiler İcin Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Getirilmistir.

İkinci El Motorlu Kara Tasitlari Alim Satim İsini Yuruten Kisiler İcin Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Getirilmistir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından İkinci El Motorlu Kara Tasıtları Alım Satım İşini Yürüten Kişiler İçin Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Getirilmistir. Birliğimiz iştiraki olan TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş tarafından Türkiye’nin 81 il ve 160 ilçesinde mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmeti verilmektedir. Bugüne kadar MEYBEM ile Oda ve Borsalarımız işbirliğinde, 5 ana sektör ve 31 meslekte 30 bine yakın aday sınav ve belgelendirme sürecini yürüten TOBB MEYBEM, hizmet kapsamını genişleterek yeni alanlarda meslekte belgelendirme hizmeti vermeye başlamıştır. Bununla birlikte, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından MYK mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen ikinci el motorlu kara taşıtları alım-satım işini yürüten kişiler için(Galeri vb.) TOBB MEYBEM tarafından yetki alma çalışması başarıyla sonuçlanmıştır. Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Alım-Satım Sorumlusu Seviye 5 olmak üzere, bu iki meslekte akreditasyon denetimi başarıyla tamamlanmış olup Ağustos 2018 itibariyle ikinci el ve sıfır araç alım satımı yapan ve iş makinesi alım satım işlemi yapan üyelerimiz ve çalışanları için sınav ve belgelendirme hizmetine başlanacaktır. TOBB MEYBEM tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde alınması gerekli Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 veya Alım-Satım Sorumlusu Seviye 5 için üyelerimizden talep toplama ve ön başvuru süreci başlamıştır. İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaretiyle uğraşan Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı sınavına girmek isteyenlerin Odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Devamı

Pakistan Petrol Rafinerilerinin Dönüşüm Projeleri Hakkında

Pakistan Petrol Rafinerilerinin Dönüşüm Projeleri Hakkında

Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen yazıda, Pakistan hükümeti tarafından ülkedeki petrol rafinelerinin dönüşüm projelerine ilişkin yeni bir teşvik paketinin onaylandığı bildirilmektedir. Yazıda devamla, söz konusu teşvik paketinin dikkat çeken özellikleri belirtilerek, konuya dair ayrıntılı malumatın irtibat bilgileri aşağıdaki bağlantıda yer alan bilgi notundaki Pakistan Enerji Bakanlığı yetkililerinden alınabileceği kaydedilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Devamı

Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 22 Haziran 2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca , madenlerin aranması , çıkarılması ve zenginleştirilmesinden kaynaklanan maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği'nin 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete ' de yayımlandığı ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır. Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibari ile gelen görüş ve değerlendirmeler ile Bakanlığın tespitleri neticesinde bazı ilave ve düzeltmelerin yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir. Bu çerçevede ,Maden atıkları Yönetmeliği ' nin uygulanmasında ; aşağıda belirtilen Bakanlığın Birliğimize ilettiği açıklama metni ve ek doğrultusunda iş ve işlem tesis edilecektir. Devamı