OFTSO

Duyuru Listesi

Kümelenme Destek Programı 3.Başvuru Çağrısı

Kümelenme Destek Programı 3.Başvuru Çağrısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kümelenme Destek Programı 3. Başvuru Çağrısının 30/05/2017 tarihinde açılmış olup, 11/08/2017 tarihinde sonlanacağı bildirilmektedir. Devamı

41.Uluslararası Ticaret Fuarı

41.Uluslararası Ticaret Fuarı

TOBB’den alınan yazıda, Tanzanya Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası'nın yazısına atfen; TOBB üyesi firmaların 29 Haziran- 10 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan, 2017 Darüsselam Uluslararası Ticaret Fuarı 'na davet edilmekte olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, Darüsselam Uluslararası Ticaret Fuarı'nda yerel işletme, sivil toplum, uluslararası ve özel çeşitli sektörlerden birçok kişinin ürünlerini 2.5 milyondan fazla müşteriye tanıtabileceği, fuara katılımın ve açılan sergi sayısının ise her yıl büyük oranda arttığı ifade edilmiştir. Fuara ilişkin detaylı bilgiye http://www.tantrade.or.tz/ adresinden ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Devamı

Soğuk Zincir Taşıması Yapan Firmalar Hk.

Soğuk Zincir Taşıması Yapan Firmalar Hk.

SAYIN ÜYEMİZ Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma'sına (ATP) 25 Nisan 2012 tarihli ve 6298 no.lu uygun bulma kanunu ile ülkemizin taraf olduğu belirtilmektedir. Söz konusu anlaşma kapsamında frigofirik (soğutuculu) karayolu taşıtları başta olmak üzere özel nakliye ekipmanlarının (yalıtımlı, soğutmalı ve ısıtmalı ekipmanlar) tip onay testi ile periyodik testlerinin uygun teknik ve idari kapasiteye sahip merkezlerde gerçekleştirilmesi, test raporu düzenlenmesi ve Anlaşma'nın gereklilikleri ışığında bu ekipmanlara ATP Uygunluk Belgesi verilmesi şart koşulmakta olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca, ATP Anlaşması kapsamında yapılacak test, onay ve belgelendirme işlemlerinin 15 Mayıs 2017 itibariyle yetkilendirilen TSE tarafından başlandığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu Bakanlık Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ATP Anlaşması kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere soğuk zincir taşımacılığı faaliyetinde bulunan firma sayısına ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir. "Soğuk Zincir Taşımacılığı" faaliyetinde bulunan Üyelerimizin en geç 08 Haziran 2017 tarihine kadar Odamıza (oftso@tobb.org.tr) bilgi vermesi hususunda gereğini rica ederiz. Devamı

Moldova Uluslararası Yatının Forumu

Moldova Uluslararası Yatının Forumu

7 Haziran 2017 tarihinde Moldova’nın Balti Şehrinde,Moldova Belediye Meclisi,Avrupa İşletmeler ağı ve diğer uluslar arası paydaşlarların desteğiyle “Yatırım ve işbirliği Fırsatları” başlıklı Uluslar arası yatırım formu düzenlenecektir.   Yabancı yatırımcılara sağlanan teşvikler, yabancı yatırımcılara yönelik yatırım mevzuat ve ülkedeki yatının fırsatlarının tanıtılacağı belirtilen forumun bitişinde ikili görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Forum hakkında detaylı bilgi için Anastasi  Ionas (Tel: +373 22 221 391, faks: +373 22 222 626, e-posta: anastasia.ionas@chamber.md) ile irtibata geçilebilirsiniz. Devamı

Tebliğ Değişikliği

Tebliğ Değişikliği

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; tehlikeli malların, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren ve 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak taşınması gerekmektedir. Yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının nitelikleri, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenleyen “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” 22/05/2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu defa Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıda ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektörden gelen talepler dikkate alınarak anılan Tebliğ’de bir kısım değişiklikler yapıldığı ve 19/0412017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Söz konusu “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ilgili genel müdürlüğün www.tmkt.gov.tr internet sitesinde Mevzuat / Tebliğler başlığı altından erişilebilmektedir. Devamı

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yasal Düzenleme

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yasal Düzenleme

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; ülkemizce taraf olunan Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve bu taşımacılık faaliyetinde kullanılacak özel ekipmana ilişkin anlaşmasında (ATP) yer alan Ulusal ATP Uygunluk Belgesinin verilme koşullarını düzenleyen  Bakanlık Genelgesinin yayınlandığı bildirilmiştir.    Devamı

Türkiye Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması

Türkiye Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması

Ekonomi Bakanlığı tarafından Ülkemiz ile Japonya arasında Ekonomik Ortaklık anlaşması imzalanmak üzeredir. Anlaşma kapsamında “hizmet ticareti” , “mal ticareti” , “yatırım “ başlıkları yer almaktadır. Söz konusu anlaşmadan ülkemizin en üst düzeyde menfaat sağlanabilmesi amacıyla japon piyasasında karşılaşılan mevzuat ve uygulamaya ilişkin engeller ile hizmet sunucularımızın rekabet gücü açısından potansiyel arz eden sektörlere ilişkin değerlendirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Konu ile ilgili www.tobb.org.tr web sitesinin sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “ Uluslar arası iş imkanları/Diğer Duyurular” bölümünden ulaşabilirler. Görüş ve dğerlendirmelerinizin 25.05.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar oftso@tobb.org.tr adresine bildirilmesini rica ederiz.  Devamı

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2017 Türkiye Programı Başvuruları

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2017 Türkiye Programı Başvuruları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) gelen yazıya da, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkede ve Türkiye’de sürdürülebilirlik ve inovasyon konusunda başarı çalışmalarıyla ön plana çıkan işletmelere verilen Avrupa Birliği (AB) Çevre Ödülleri’nin; çevresel, sosyal ve ekonomik konularını bütüncül bir şekilde yöneten yenilikçi uygulamaları ödüllendirdiği belirtilmektedir.   Bölgesel Çevre Merkezi (REC)-Türkiye ve TOBB işbirliğinde düzenlenen AB Çevre Ödülleri Türkiye Programı, ülkemizde işletmelerde sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak için inovasyonun teşvik edilmesini amaçlamakta olup Ürün/Hizmet, Yönetim ve Süreç olmak üzere üç kategoride verilmektedir.   Devamı