OFTSO

Duyuru Listesi

BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

Sayın Üyemiz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarında faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi’nin Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilciliklere ve Daimi Gözlemciliklere gönderilen Notaların örneği Birliğimize iletilmiştir.​ Bahsi geçen Notalarda, 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19uncu ve 23üncü paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden IQe.168 Name: STATE ORGANIZATION FOR CONSTRUCTION INDUSTRIES ve IQe. 120 Name: STATE ENTERPRISE AUTOMOTIVE INDUSTRIES kuruluşlarının çıkarıldığı belirtilmekte olup, detaylı bilğiye Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) ‘Hizmetler’ başlığı altındaki ‘’Uluslararası İş İmkanları / Diger Duyurular’’ bölümünden ulaşılabilmektedir. Devamı

Pasifik İttifakında İş Fırsatları Türkiye Peru Şili Kolombiya Meksika

Pasifik İttifakında İş Fırsatları Türkiye Peru Şili Kolombiya Meksika

TOBB'dan Odamıza gelen yazıda, Latin Amerika’nın bölgesel bir entegrasyonu olan ve 28 Nisan 2011 yılında kurulan Pasifik İttifakı (Pacific Alliance) Ülkeleri Peru, Şili, Kolombiya, Meksika Büyükelçilikleri ile Birliğimiz işbirliğinde 6 Kasım 2018 tarihinde saat 14:00’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kulelerde “Pasifik İttifakı’nda İş Fırsatları: Türkiye, Peru, Şili, Kolombiya Meksika” toplantısı düzenleneceği bildirilmiştir. Toplantı kapsamında, bahsi geçen ülkelerle iş fırsatlarına ilişkin Büyükelçilikler tarafından sunumlar gerçekleştirilecektir. Türkiye, dönem Başkanlığı’nı Peru’nun yaptığı Pasifik İttifakı’na tüm dünya genelinde gözlemci olan 52 ülkeden biridir. Peru, Şili, Meksika ve Kolombiya’nın oluşturduğu söz konusu entegrasyon 225.8 Milyon nüfusu ve kişi başına düşen ortalama 17,266 $ GSYİH ile Latin Amerika’daki stratejik, dinamik ve kapsayıcı bir girişimdir. İttifaka bağlı ülkeler madencilik, enerji, tarım, otomotiv, sanayi, balıkçılık ve imalat alanlarında öne çıkmaktadır. Söz konusu “Pasifik İttifakı’nda İş Fırsatları: Türkiye, Peru, Şili, Kolombiya, Meksika” Toplantısı’na ilişkin programa ve katılım formuna ekten ulaşılmaktadır. Toplantı kapsamında İngilizce-Türkçe simultane tercüme hizmeti verilmektedir. Bu itibarla, “gıda; tarım ve balık ürünleri, hazır yiyecek ve içecek, tekstil; hazır giyim materyalleri (yün ve akrilik), erkek hazır giyim ve yüzücü kıyafetleri, yiyecek ve kozmetik sanayi katkı maddeleri; doğal ürünler ve kimyasallar, otomotiv parçaları” alanlarında faaliyet gösteren ve bahsi geçen toplantıya katılmak isteyen firmalarımızın katılım formunu doldurarak 1 Kasım 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (global@atso.org.tr) iletmeleri gerekmektedir. Devamı

İran'daki Fuarlar

İran'daki Fuarlar

TOBB'dan aldığımız bir yazıda, İran’da önümüzdeki dönemde Tahran Sanayi ve Ticaret Örgütü tarafından Tahran Boostane Goftegoo Fuar Salonunda aşağıdaki fuarların düzenleneceği bildirilmektedir: İran Komşu Ülkeleri İşadamları Ortak Ticaret Oturumu, 27-29 Kasım 2018 Gıda Sanayi ve Tarım Ürünleri, Mobilya, İnşaat, Kozmetik, Güzellik , İlaç ve Tıbbi Malzemeler Fuarı, 27-29 Kasım 2018 Fuarlara katılım gerçekleştirmek isteyen üyelerimizin, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği (Bay Seyed Hafez Mousavi, cep: 0 538 053 1498, e-posta: mousavi54hafez@gmail.com) ile irtibata geçmeleri tavsiye edilmektedir. Üyelerimizin bilgisine sunulur. Devamı

Uluslararası Gümrük Forumu Rusya Görüşleri

Uluslararası Gümrük Forumu Rusya Görüşleri

T.O.B.B.'nin 10.10.2018 Tarih ve 0411/14843 Sayılı Yazısında ; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, 24-25 Ekim 2018 tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek Uluslararası Gümrük Forumu-2018 adlı etkinliğe katılım sağlanması ve Gümrük İdaresi Başkanları arasında ikili görüşme gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilerek, görüşmede gündeme getirilmesi gereken hususlar hakkında üyelerimizin görüş ve önerilerinin sorulduğu bildirilmiştir. Bahse konu toplantı ile ilgili üyelerimizin görüş ve önerilerinin Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere 12.10.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza ( E-posta: info@bolutso.org.tr ) iletilmesini rica ederiz. Üyelerimizin bilgilerine rica olunur. Devamı

İran'daki Fuarlar Hakkında

İran'daki Fuarlar Hakkında

Paylaştır İlgi: T.O.B.B.'nin 10.10.2018 Tarih ve 0411/14854 Sayılı Yazısı İlgi kayıtlı yazıda, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin yazısına atfen; İran'daki önümüzdeki dönemd Kiş Adası'nda aşağıdaki uluslararası fuarların düzenleneceği bildirilmektedir. • 4. Değerli Taşlar ve Metaller Uluslararası Fuarı, 19-22 Kasım 2018 • 1. Değerli Taşlar Ticaret Uluslararası Semineri, 19-22 Kasım 2018 Fuarlara katılım gerçekleştirmek isteyenler İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği (Bay Seyed Hafez Mousavi, Cep: 0538 053 14 98 e-posta: mousavi54hafez@gmail.com) ile irtibata geçmesi tavsiye edilmektedir. Üyelerimizin bilgilerine rica olunur. Devamı

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Çalışma Grupları Hk.

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Çalışma Grupları Hk.

​Sayın Üyemiz, İlgi : TOBB'un 28.09.2018 tarih ve 14362 sayılı yazısı. İlgi yazı ile özetle ; - Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022) kapsamında yer alan çalışma gruplarından Şeffaflık Çalışma Grubu'nun 05.09.2018 tarihinde düzenlenen toplantısında Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu (TKK) üyesi kamu kurum ve kuruluşları tarafından dış ticaret ile ilgili hazırlanan rehber, kılavuz vb.dokümanların güncellenmesi ve mevcut dokümanlara yenilerinin eklenmesinin karara bağlandığı, - Bu itibarla, TKK üyesi kamu kurum/kuruluşların internet siteleri ve dış ticaret ile ilgili hazırladıkları mevcut rehber, kılavuz vb.dokümanların güncellenmesi ile dış ticaret alanında Odamız üyesi firmalar tarafından var olan ihtiyacı karşılamak amacıyla TKK üyesi kamu kurum/kuruluşların internet sitelerinde yapılmasında önerilebilecek revizyonlar, hazırlanmasında fayda görülen yeni dokümanlar hakkındaki görüş, öneri ve değerlendirmelerin en geç 11.10.2018 tarihine kadar Birliklerine gönderilmesi istenmektedir. TKK Üyesi kamu kurum/kuruluşlar listesi aşağıda yer almakta olup, bahse konu kurumların internet sitelerinde yapılmasında önerilebilecek revizyonlar, hazırlanmasında fayda görülen yeni dokümanlar hakkındaki görüş, öneri ve değerlendirmelerin en geç 09.10.2018 tarihine kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederiz. Devamı

FİYAT ETİKETLERİNDE “YERLİ ÜRETİM” LOGOSU KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

FİYAT ETİKETLERİNDE “YERLİ ÜRETİM” LOGOSU KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Etiket, tarife ve fiyat listelerinde bulunması zorunlu hususlar, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre perakende olarak satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatının belirtilmesi zorunludur. 18/9/2018 tarihli ve 30539 ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 3/10/2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenleme ile anılan Yönetmelik maddesinde değişikliğe gidilerek etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgilere; “ d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.” hususları eklenmiştir. Bu doğrultuda tüketicilere yönelik mal satışlarında, ürünün ülkemizde üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekecek nitelikte “YERLİ ÜRETİM” logosu hazırlanmıştır. Üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu “YERLİ ÜRETİM” logosunun Bakanlıkça belirlenmiş şekline ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda yer verilmiştir. “YERLİ ÜRETİM” logosunun Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunludur. Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilmelidir. Devamı

Oda Borsa Müşterek Toplantısı Ofta Yapıldı.

Oda Borsa Müşterek Toplantısı Ofta Yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 99. Maddesi ve Muamelat Yönetmeliğinin 81. Maddesi gereğince ilde kurulu oda ve borsaların 4 ayda bir yapmaları gereken Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı Of Ticaret ve Sanayi Odası nın ev sahipliğinde yapıldı. Nisan 2018 de yapılan seçimlerden sonra yapılan ilk müşterek toplantıya Oftso Yönetim Kurulu Başkanı Errdal SARAL, Trabzon TSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat HACISALİHOĞLU, Trabzon TB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp ERGAN, Trabzon TB Meclis Başkanı Sabahattin ARSLANTÜRK, Oftso Meclis Başkan Yardımcısı İsmail KILIÇ ile oda ve borsaların yönetim kurulu üyeleri ve Genel Sekreterleri katıldı. Toplantıda, Trabzondaki Ticaret ve Sanayi sektörü ile ilgili konularda görüş alışverişi yapıldı, ilimiz ve bölgemizle ilgili konularda birlikte hareket etme kararı alındı. Ev sahibi Oftso Yönetim Kurulu Başkanı Erdal SARAL'ın açılış konuşmasının ardından katılımcılar Trabzon'un ekonomisi, çay ve fındık sektörü , turizm sektörünü değerlendirdiler. İlimizin gelişimi nasıl gibi projeler yapılması gerektiği konuşuldu. Of Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleşen toplanyının ardından yemeğe geçildi.Yemekten sonra Oftso Yönetim Kurulu Başkanı Erdal SARAL yeni dönemin bütün odalara hayırlı olmasını, yönetimlere yeni seçilen üyelere de başarılar dilyerek katılımcılara teşekkür etti. Devamı

İşletme Geliştirme Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programı

24 Eylül 2018 tarihinden itibaren İşletme Geliştirme Destek Programı yürürlüğe alınacak ve Genel Destek Programı kapsamında yeni program başvurusu ile yeni destek başvurusu alınmayacaktır. Devamı