OFTSO

Duyuru Listesi

Ankara-Fildişi Sahilleri Keşfetme Günleri Konferansı

Ankara-Fildişi Sahilleri Keşfetme Günleri Konferansı

İlgi: Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin 17.11.2017 tarihli yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından, 15-16 Aralık 2017 tarihlerinde, Büyükelçilikte, “Fildişi Sahilleri’ni tanımak : İş Fırsatları ve Turizm ” temasıyla , “Fildişi Sahilleri Keşfedilmesi Günleri” başlıklı etkinlik düzenleneceği bildirilmektedir. Bahse konu etkinliğe ilişkin bilgiler ve kayıt formu Birliğimiz internet sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları – Ülke Duyuruları- Fildişi Sahilleri” bölümünde yer almaktadır. Etkinliğe katılmak isteyenlerin, resmi davetlerinin almak için 30.11.2017 tarihinden önce, kayıt formunu doldurmak, aşağıdaki irtibat adreslerine göndermeleri gerekmektedir. Bilgileri ve konuyu üyelerimize duyururuz. Devamı

IX. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIGI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ

IX. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIGI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ

YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MİTHAT ÖZSAN AMFİSİ - ADANA TARİH: 30 KASIM 2017 Perşembe - 02 ARALIK 2017 Cumartesi TMMOB MMO; bir meslek örgütü olmanın sorumluluk ve bilinciyle; 1.sini 2001, 2.sini 2003, 3.sünü 2005, 4.sünü 2007`de Adana Şube, 5.sini 2009`da Adana ve Gaziantep Şubeleri, 6. sını Adana Şube, 7.sini Adana ve İstanbul Şubeleri Sekreteryalığında ulusal çapta ve 8.sini Adana Şube Sekreteryalığında uluslararası katılımlı gerçekleştirmiştir. Amacımız; emekten, halktan yana bir meslek örgütü olmanın bilinci ve sorumluluğuyla Ülke olarak bu konuda tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve deneyimleri paylaşarak çalışan her kesime faydalı olmak, bu alandaki çabalara destek vermek, tartışma platformları oluşturmak ve kanayan yaranın iyileştirilmesini sağlamaktır. Devamı

Sempozyum

Sempozyum

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Kamu İhale Kurumu ve TOBB işbirliğinde 4-5 Aralık 2017 tarihlerinde Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla bir sempozyum yapılacaktır . EK: Sempozyum Taslak Programı NOT: Sempozyuma katılmak için www.tobb.org.tr adresli web sitemizde sempozyumun ismine açılmış olan banner üzerinden online kayıt yaptırılması gerekmektedir. Devamı

İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar

İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflan Tebliği gereğince TOBB’un da üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine İlişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir. Prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına İlişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. İşyeri Tehlike Sınıflan Listesi en son 27/02/2017 tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınılanmış olup, değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formları ile Oda/Borsanız vasıtasıyla en geç 7 Aralık 2017 tarihine kadar TOBB’a iletilmesi gerekmektedir. Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna www.tobb.org.trlMaliveSosvalPolitikalar adresinden ulaşılabilmektedir, Taleplerin Oda/Borsanız vasıtası ile yazılı olarak TOBB, elektronik ortamda mspm@tobb.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunda gereğini rica ederim. Devamı

ABD’nin İran’a Yönelik Yeni Yaptırımları

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; TOBB tarafından daha önce muhtelif yazılar ile ilgili konuda Dışişleri Bakanlığı ve Vaşington Büyükelçiliğimizden alınan bilgiler Oda ve BorsaÜyelerimizin bilgilendirilmeleri amacıyla Genel Sekreterliğinize iletilmişti. Bu hususta, ilgide kayıtlı yazı ile ABD Hazine Bakanlığı tarafından 13 Ekim 2017 tarihinde yapılan açıklama TOBB'a gönderilmiştir. Devamı

Yönetmelik Taslağı

Yönetmelik Taslağı

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 14/01/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki 29/01/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun gereğince hazırlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı" hakkında görüşlerimiz sorulmaktadır. "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı" metnine ve Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen "Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form’a http://kobi.org.tr/index.php/haberler/kob-haberler/1117-tasinmaz-ticareti adresinden ulaşabilirsiniz. "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı" hakkında var ise görüşlerinizi, Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Formu doldurularak 24 Kasım 2017 tarihine kadar bildirilmesi ve ayrıca elektronik ortamda kobi@tobb.org.tr adresine iletilmesini rica ederiz. Devamı

IFAT 2018 Fuarı

IFAT 2018 Fuarı

Almanya’nın Münih şehrinde 14-18 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek IFAT 2018 Uluslararası Atık Su, Arıtma Sistemleri, Katı Atık, Geri Dönüşüm Sistemleri ve Araç Üstü Ekipmanlar Fuarı Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Devamı

International agri-Food Network Adlı Oluşumun Talebi

International agri-Food Network Adlı Oluşumun Talebi

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Güvenliği Komitesi'nin 44. Toplantısı (CFS44)'nın 9-13 Ekim 2017 tarihlerinde Roma' da FAO merkezinde düzenlendiği belirtilmektedir. Söz konusu toplantıya Bakanlık personelinin yanında Roma Büyükelçiliğimizden de katılım sağlandığı ifade edilmektedir. CFS 44. Toplantısında, gıda güvenliği alanındaki paydaşlar bağlamında, özel sektörün gıda israfı ve kaybının önlenmesiyle ilgili rolüne de işaret edildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, toplantı kapsamında CFS'nin Özel Sektör Mekanizması'nın sekretaryası görevini yürüten International Agri-Food Network adlı oluşum tarafından 12 Eylül 2017 tarihinde CFS44'e katılan ülkelerin resmi yetkilileri ve özel sektör temsilcileri için bir akşam yemeğinin verildiği bildirilmektedir. Söz konusu etkinliğe Roma Büyükelçiliğimizin katılım sağlamış olduğu, verilen akşamyemeğinde anılan oluşumun Başkanı Donald Moore'un üretim, işleme ve depolama süreçlerinde gıda israfı ve kayıplarını en aza indirgemek için FAO üyesi ülkelerdeki özel sektör kuruluşlarıyla irtibat kurmak ve birlikte çalışmak istediklerini belirttiği, katılımcılardan, bahse konu isteklerinin ülkelerindeki özel sektör kuruluşlarına iletilmesi hususunda yardım talep ettiği bildirilmektedir. Devamı

Türkiye-Bolivya 1.Dönem KEK Toplantısı

Türkiye-Bolivya 1.Dönem KEK Toplantısı

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Türkiye-Bolivya 1. Dönem KEK toplantısının, 27-29 Kasım 2017 tarihlerinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. Bülent Tüfenkci'nin eşbaşkanlığında gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir. Türkiye-Bolivya 1. Dönem KEK Toplantısı hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve imzalanması planlanan Protokol metnine derç edilmek üzere Bolivya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 16 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamız (oftso@tobb.org.tr, Fax: 7717160) iletilmesi gerekmektedir. Devamı

Taslak Ulusal Meslek Standartları

Taslak Ulusal Meslek Standartları

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında; Özel Güvenlik Görevlisi (seviye 3) Özel Güvenlik Sorumlusu (seviye 4) Özel Güvenlik Projelendirme Uzmanı (seviye 5) Güvenlik Sistemleri Kurulum, Bakım ve Onarım Elemanı (seviye 4) taslak ulusal meslek standartları hazırlanmıştır. Söz konusu taslaklara https://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay. php?rid=2591&lst=DuyurularListesi adresinden ulaşılabilmekte olup, taslaklara ilişkin TOBB görüşleri talep edilmiştir. (Bağlantıya,www.tobb.org.tradresinden, TOBB Birimleri, AB Daire Başkanlığı, Genel Bilgilendirme başlığı altında da ulaşılabilmektedir. Bahse konu taslak standartların incelenerek, varsa görüşlerinizin, yukarıdaki internet sitesinde yer alan ilgili "Görüş ve Değerlendirme Formu" doldurulmak suretiyle, İstanbul Üniversitesi'ne iletilmek üzere, en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar Odamız e-mail adresi (oftso@tobb.org.tr) gönderilmesini rica ederiz. Devamı