OFTSO

Duyuru Listesi

BAE’de Türk Firmaları İçin Proje İmkanları

BAE’de Türk Firmaları İçin Proje İmkanları

Sayın Üyemiz, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına istinaden TOBB’dan alınan 21.09.2017 ve 14498 sayılı yazıda, Abu Dabi Büyükelçimiz Can Dizdar’ın, Muhammed Al Otaiba Grubu Başkan Yardımcısı Abdul Rahman Kailani ile görüşmesinde aşağıda belirtilen iki alanda Türkiye’den ilgi duyacak firmalarla işbirliğine hazır olunduğu ifade edilmektedir. Yazıda devamla aşağıdaki hususlara yer verilmektedir: Kullanılmış araç lastiklerinin yeniden dönüşümü(recyling) Halihazırda ellerinde 25 milyon parça kullanılmış lastik bulunduğu, bunları yeniden dönüşüme sokarak saf karbon, çelik ve mazot elde etmeyi öngördükleri, bu amaçla lastiklerin halen muhafaza edildiği Abu Dabi Emirliği’nin iç kesimlerinde (Liwa) orta ölçekli bir tesis kurulup işletilmesi gerekeceği, bu konuya ilgi duyacak Türk firmalarıyla doğrudan iletişime geçilebileceği, hatta bu amaçla Türkiye’yi ziyaret ederek, yüz yüze görüşmeler yapmaktan memnuniyet duyulacağı, Abu Dabi ’ de 400 yataklı bir hastane inşası ve işletimi Söz konusu hastane inşaatı için gerekli izin ve lisanların alındığı, bu çerçevede hem bu hastanenin inşaası, hem de daha sonra işletilmesi için bir Türk firmasıyla işbirliğine hazır olunduğu, Devamı

Tehlikeli MaddeDenetimleri Hakkında

Tehlikeli MaddeDenetimleri Hakkında

TEHLİKELİ MADDE DENETİMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU 20 Eylül 2017 Çarşamba Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı , Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, Bakanlıklar tarafından gerçekleştirilen Tehlikeli Madde denetimleri sırasında tereddüt hasıl olan bir kısım konular hakkında açıklamalar yapmıştır. -Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam edip, anlaşmanın veya iş akdinin fesh edilmesi durumunda 30 gün içerisinde yeni bir TMGD istihdam etmeyen / Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı kuruluşundan (TMDK) hizmet almayan işletmelere 24/13/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Kara yolu ile taşınması hakkında Yönetmelik 27.maddesi dördüncü fıkrasının (ğ) bendi gereğince 3.000- Tl idari para cezası uygulanması gerekmektedir.Ayrıca TMGD hükmü yerine getirilinceye kadar aynı yönetmeliğin 28.maddesi altıncı fıkrası gereğince takip eden her ay için idari yaptırım uygulanması hükmü yürürlüktedir.(Yönetmelikte belirtilen para cezalarında ayrıca her yıl Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan yeniden değerleme oranının uygulanmakta olduğu bilinmelidir.) -TMGD istihdam etmeyen veya TMGDK'dan bu hizmeti almayan işletmelere söz konusu Yönetmeliğin 28. Maddesi dördüncü fıkrası (ğ) bendi uyarınca para cezası uygulanmaktadır. -Gümrük Müdürlüklerinden (özellikle limanlarda) konteyner ve tank konteynerlere yüklenen yurt dışı menşeli malların taşıma evrakı, işaret,etiket, turuncu levha gibi eksiklikleri tespit edilmesi halinde ; konteyner/tank konteyner levha ve işaretlemeleri için hem taşıyıcı hem de göndericiye ayrı ayrı olmak üzere söz konusu Yönetmeliğin 5.maddesi beşinci fıkrasına göre; göndericiye 1.000-TL , taşıyıcıya 500.-TL ve taşıt üzerindeki işaretlerde de eksiklik tespit edilmesi durumunda taşıyıcıya ilave 500.-Tl idari para cezası uygulanmaktadır. Devamı

Küresel Bilim, Teknoloji ve Yenilik Konferansı

Küresel Bilim, Teknoloji ve Yenilik Konferansı

Sayın Üyemiz, Belçika İstanbul Başkonsolosluğu Flaman Bölgesi Ekonomik ve Ticari Ataşeliğinin 08.09.2017 tarihli e – postasına istinaden TOBB’dan alınan 15.09.2017 tarihli ve 14189 sayılı yazıda Küresel Bilim, Teknoloji ve Yenilik konferans serisinin (Global Science, Technology and Innovation Conference G –STIC) ilk etkinliğinin 23 – 25 Ekim 2017 tarihlerinde Brüksel’de düzenleneceği belirtilmiştir. Belçika’da bulunan kar amacı gütmeyen araştırma ve teknoloji kuruluşu VITO, Teknoloji Çalışmaları Afrika Merkezi, Asya Teknolojisi Enstitüsü, Hindistan Delhi Teknoloji Enstitüsü ve Hindistan Enerji Kaynakları Enstitüsü tarafından ortak düzenlenen Konferans kapsamında, Birleşmiş Milletlerin 193 üye ülkesi tarafından kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için entegre teknolojik çözümlerin üretilmesinin hedeflendiği belirtilmiştir. Söz konusu konferansın broşürü TOBB web sitesi “Hizmetler” başlığı altında Uluslararası İş İmkanları / Yurtdışı Etkinlikleri bölümünden temin edilebilmekte olup, etkinliğe ilişkin güncel bilgilere www.gstic.org Adresinden ulaşılabilmektedir. Üyelerimizin bilgilerine sunulur. Saygılarımızla, Devamı

Paydaş Analizi Anketi

Paydaş Analizi Anketi

İlgi: TOBB'nin 14.09.2017 tarihli ve 14136 sayılı yazısı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü uhdesinde, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Dairesi kurulmuştur. Dairenin kuruluş amacı, ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda küresel teknolojik gelişmeleri takip ederek, gelişen bu alanlara yönelik nitelikli iş gücünün hazırlanması için stratejiler geliştirilmesini sağlamaktır. Görev alanları arasında; bilim teknoloji ve sanayi politikaları doğrultusunda, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını belirlemek ve yetiştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde programlar geliştirmek ve uygulanmasını koordine etmek yer almaktadır. Yukarıda belirtilen görevler kapsamında yüksek katma değerli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılı sonuna kadar nitelikli işgücü ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyacı karşılayacak adımların atılacağı bir yol haritası oluşturulması çalışması gerçekleştirilecektir. Bu çalışmanın bir bileşeni olarak hazırlanan "Türkiye'de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket" içeriğinde firmaların faaliyet alanı, bulunduğu il, çalışan sayısına göre büyüklüğü gibi tanımlayıcı bilgiler elde etmeye yönelik sorular ile firmalarda en fazla çalışan bulunan 3 meslek grubuna ilişkin becerilerin belirlenmesine ve firmaların temininde en fazla güçlük çektiği 3 meslek grubunda aranılan niteliklere ilişkin sorular yer almaktadır. Anket sonucunda g elen dönüşlere göre ilgili kurumlar ile koordineli olarak belirtilen ihtiyaçların giderilmesine ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik programlar geliştirilecektir. Devamı

Nadlan City: The Israeli Real Estate Convention

Nadlan City: The Israeli Real Estate Convention

İsrail Ticaret Ataşeliğinden gelen yazıda; 28-30 Kasım 2017 tarihlerinde Eilat şehrinde gerçekleştirilecek olan ‘Nadlan City’ ticaret organizasyonu için Türkiye’den bir ticari delegasyon ziyareti düzenleneceği iletilmektedir. İsrail’in en büyük ticaret organizasyonu olduğu iletilen ‘Nadlan City’; inşaat, emlak ve inşaat yan sektörlerine (çimento, beton, çelik, vb.) yönelik bir organizasyondur. Söz konusu organizasyonla ilgili detaylı bilgi ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Devamı

Türkiye-Bosna Hersek Karma Ekonomik Komisyon (KEK) V. Dönem Toplantısı

Sayın Üyemiz, TOBB tarafından Odamıza iletilen 11 Eylül 2017 tarihli, 13940 sayılı yazıda, 2-3 Ekim 2017 tarihlerinde Türkiye-Bosna Hersek Karma Ekonomik Komisyon (KEK) V. Dönem Toplantısının düzenleneceği bildirilmiştir. Bu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konular ve öneriler varsa TOBB’a iletilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda 19 Eylül 2017 tarihinde kadar Odamız üyelerinin görüş ve önerileri varsa Birliğimize damla.tufan@tobb.org.tr) iletmeleri gerekmektedir. Saygılarımızla, Devamı

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

İHRAÇ ÜRÜNLERİNİN AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN AHŞAP MALZEMELER 18 Eylül 2017 Pazartesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıda, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2017 yılı Temmuz ayında 7 adet bildirim alındığı belirtilerek, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir. Yazıda, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan -Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl işleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik" hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği hatırlatılmaktadır. Yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmaktadır. AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen. ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina gösterilmesi hususu üyelerimizin dikkatine önemle sunulur. Devamı

Mısır Üretici Kayıt Sistemi 2017-2-

TOBB tarafından gönderilen yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğu ile ilgili anılan sisteme başvuru işlemlerini tamamlamakla birlikte henüz kayıt yaptıramamış Odamız üyesi firmaların bilgileri talep edilmiş olup, TOBB’a ulaşan bilgiler Ekonomi Bakanlığı’nın değerlendirmelerine sunulmuştur. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda ise 2017 Eylül ayı sonunda Mısır tarafı ile Cenevre’de gayri resmi bir danışma toplantısı gerçekleştirileceği belirtilerek, halihazırda anılan sisteme başvurusunu tamamlamasına rağmen başvurusu onaylanmayan firmaların güncel durumları ile ilgili bilgi istenmektedir. Bu çerçevede, aşağıdaki bağlantıda yer alan Mısır Üretici Kayıt Sistemi’ne ilişkin formun doldurularak; 24.09.2017 tarihine kadar Odamıza (oftso@tobb.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Devamı

Türkiye - Kuveyt İş Forumu

Türkiye - Kuveyt İş Forumu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğin’den (TOBB) alınan yazıda, ikili işbirliği ve yatırım imkanlarını değerlendirmek üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, Kuveyt Başbakanı Şeyh Jaber Al Mubarak Al Hamad Al Sabah’ın katılımlarıyla, “Türkiye – Kuveyt İş Forumu”nun 15 Eylül 2017 tarihinde, İstanbul Four Seasons Bosphorus Otel’de gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Söz konusu Forum’a Kuveyt iş dünyasını temsilen Yatırımcılar Birliği, Bankalar Birliği, Gıda Tüccarları ve Sanayiciler Birliği, Otelciler Birliği üst düzey temsilcileri ile Kuveyt firmalarının katılımı öngörülmekte olduğu, ayrıca Kuveyt’te iş ve yatırım imkanları hakkında sunuşların da yer alacağı İş Forumu kapsamında, firmalar arası ikili görüşmelerinin de düzenleneceği bildirilmiştir. Söz konusu Forum’a katılım için http://kuveyt.tobb.org.tr adresinde yer katılım formunun eksiksiz doldurularak en geç 13 Eylül 2017 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir. Forum ile ilgili taslak program, Kuveyt firma listesi ve detaylı bilgiye TOBB web sayfası www.tobb.org.tr “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/Yurt İçi Etkinlikler” bölümünden, ayrıca forum ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıda iletişim bilgileri bulunan ilgililere ulaşılabilecekleri belirtilmiştir Devamı

Türkiye-Endonezya 8. Dönem KEK Toplantısı

Türkiye-Endonezya 8. Dönem KEK Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Türkiye-Endonezya Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı’nın 17-18 Eylül 2008 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiş olduğu belirtilmektedir. Yazıda devamla, Türkiye-Endonezya KEK Toplantısı Türk tarafı Eş Başkanı’nın, 8 Ağustos 2017 tarih ve 30148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Işık olarak belirlendiği ifade edilmektedir.​ Bu kapsamda, 8. Dönem KEK Toplantısı’nın, 11-12 Ekim 2017 tarihlerinde Cakarta’da gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmektedir. Anılan KEK Toplantısına yönelik olarak Ekonomi Bakanlığınca yapılacak hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; iki ülke arasındaki ilişkiler, iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin varsa sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri, KEK 8. Dönem Toplantısı’nda gündeme getirilmesinde yarar görülen konular ve anılan toplantı sonucunda imzalanması öngörülen Mutabakat Zaptı’nda yer alması talep edilen hususlar hakkında bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Bu itibarla, belirtilen konular ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 13 Eylül 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Birliğimize (Fax: 0312 218 22 09, E-posta: basak.onur@tobb.org.tr ) iletilmesi hususunda gereği rica olunur. Devamı